ติวทนายความ ภาคทฤษฎี & ปฎิบัติ (รับรองผล)

 • 5 คะแนน
 • (1 รีวิว)
 • 82 ผู้เรียน

ติวทนายความ ภาคทฤษฎี & ปฎิบัติ (รับรองผล)

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี & ปฎิบัติ & ฝึกงานใน สนง. 1 ปี (รับรองผล) คือ ใช้สิทธิ์ติวอัพเดท ชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่านเป็นทนายความ

 • 5 คะแนน
 • (1 รีวิว)
 • 82 ผู้เรียน
 • ฿5,900.00
 • หลักสูตรนี้ประกอบด้วย
 • VDO ย้อนหลังชมได้ถึงสอบเสร็จ
 • ชมวีดีโอย้อนหลัง (รุ่นล่าสุด) ได้
 • แถมฟรี..เอกสารประกอบการติว
Tags:สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัยให้มีคะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัยให้มีคะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเรียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • เอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ

เนื้อหาหลักสูตร

11 sections • 139 lectures • 367h 13m total length
VDO ตั๋วปี 1/64 ครั้งที่ 1
149นาที
VDO ตั๋วปี 1/64 ครั้งที่ 2
170นาที
สไลด์สอนทนายความ สนง.1 ปี และภาคปฏิบัติ (16 มี.ค.64)
1mb
เอกสารติวสอนทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 54
8mb
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 1 มรรยาททนายความ
180นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 2 ข้อสอบปรนัย
180นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 3
185นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 4
176นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 5
171นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 6
170นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 7
158นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 8
180นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 9
180นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 10
180นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 11
153นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 12
164นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 13
149นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 14
170นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 15
146นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 16
148นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 17 สรุปปรนัย
178นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 18 สรุป ก่อนสอบ
168นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 19 สรุป ก่อนสอบ
155นาที
เอกสารติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 56
4mb
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 1 มรรยาททนายความ
180นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 2 ข้อสอบปรนัย
180นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 3
185นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 4
176นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 5
171นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 6
170นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 7
158นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 8
180นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 9
180นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 10
180นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 11
153นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 12
156นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 13
149นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 14
170นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 15
146นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 16
148นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 17 สรุปปรนัย
137นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 18 สรุป ก่อนสอบ
168นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 19 สรุป ก่อนสอบ
155นาที
VDO ภาคปฎิบัติ 55 ครั้งที่ 01
180นาที
VDO ภาคปฎิบัติ 55 ครั้งที่ 02
162นาที
VDO ภาคปฎิบัติ 55 ครั้งที่ 03
146นาที
VDO ภาคปฎิบัติ 55 ครั้งที่ 04
147นาที
VDO ภาคปฎิบัติ 55 ครั้งที่ 05 (ก่อนสอบ)
220นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 01
172นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 02
168นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 03
170นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 04
173นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 05
178นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 06
173นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 07
173นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 08
163นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 09 (ทบทวนก่อนสอบ)
240นาที
เอกสารประกอบการสอนทนายปฏิบัติ 56 (อัตนัย)
1mb
เอกสารประกอบการสอนทนายความปฏิบัติ 56 (ปรนัย)
1mb
VDO ครั้งที่ 01 : การใช้แบบพิมพ์ศาล
165นาที
VDO ครั้งที่ 02 : การใช้แบบพิมพ์ศาล
168นาที
VDO ครั้งที่ 03 : มรรยาททนายความ
192นาที
VDO ครั้งที่ 04 : มรรยาททนายความ
183นาที
VDO ครั้งที่ 05 : การทำคำฟ้องคดีแพ่ง
174นาที
VDO ครั้งที่ 06 : คำร้อง คำขอ คำแถลง
155นาที
VDO ครั้งที่ 07 : ข้อสอบปรนัย
176นาที
VDO ครั้งที่ 08 : ข้อสอบปรนัย
185นาที
VDO ครั้งที่ 09 : การทำคำฟ้องคดีแพ่ง
168นาที
VDO ครั้งที่ 10 : หนังสือ สัญญา
159นาที
VDO ครั้งที่ 11 : ข้อสอบปรนัย
183นาที
VDO ครั้งที่ 12 : ข้อสอบปรนัย
176นาที
VDO ครั้งที่ 13 : การทำคำฟ้องคดี
173นาที
VDO ครั้งที่ 14 : คำร้อง คำขอ คำแถลง
167นาที
เอกสารประกอบการสอนทนายทฤษฎี 58 (อัตนัย)
1mb
เอกสารประกอบการสอนทนายทฤษฎี 58 (ปรนัย)
1mb
VDO ครั้งที่ 01 : ภาพรวมการสอบและการทำข้อสอบ
167นาที
VDO ครั้งที่ 02 : การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
156นาที
VDO ครั้งที่ 03 : มรรยาททนายความ
192นาที
VDO ครั้งที่ 04 : มรรยาททนายความ
183นาที
VDO ครั้งที่ 05 : ข้อสอบปรนัย
182นาที
VDO ครั้งที่ 06 : ข้อสอบปรนัย
187นาที
VDO ครั้งที่ 07 : การทำคำฟ้องคดีแพ่ง
157นาที
VDO ครั้งที่ 08 : การทำคำฟ้องคดีแพ่ง
163นาที
VDO ครั้งที่ 09 : ข้อสอบปรนัย
180นาที
VDO ครั้งที่ 10 : ข้อสอบปรนัย
178นาที
VDO ครั้งที่ 11 : การทำคำฟ้องคดีอาญา
184นาที
VDO ครั้งที่ 12 : การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
151นาที
VDO ครั้งที่ 13 : การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
104นาที
VDO ครั้งที่ 14 : การทำหนังสือ สัญญา (ครั้งสุดท้าย)
183นาที
VDO ครั้งที่ 01 : ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
185นาที
VDO ครั้งที่ 02 : ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
188นาที
VDO ครั้งที่ 03 : Booster อัตนัย (ติวเตอร์หนุ่ย)
186นาที
VDO ครั้งที่ 04 : Booster อัตนัย (ติวเตอร์หนุ่ย)
140นาที
VDO ครั้งที่ 05 : Booster (ติวเตอร์รุ้ง)
184นาที
VDO ครั้งที่ 06 : Booster (ติวเตอร์รุ้ง)
186นาที
VDO ครั้งที่ 07 : Booster (ติวเตอร์หนุ่ย)
169นาที
VDO ครั้งที่ 08 : Booster (ติวเตอร์หนุ่ย)
155นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 01
180นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 02
180นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 03
186นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 04
194นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 05
195นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 06
181นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 07
177นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 08
120นาที

ข้อกำหนด

 • สมัครติวครั้งเดียว สามารถติวสอบทนายความ ทั้งภาคทฤษฎี & ปฎิบัติ & ฝึกงานใน สนง. 1 ปี ใช้สิทธิ์ผ่านคอร์สนี้ได้ตลอดจนกว่าจะสอบผ่าน

คำอธิบาย

ติวสอบทนายความ (แบบรับรองผล)

ติวได้ทั้งภาคทฤษฎี & ภาคปฎิบัติ & ฝึกใน สนง. 1 ปี

ติวได้ตลอดจนกว่าจะสอบผ่านเป็นทนายความ


ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี (รับรองผล)

กำหนดการติวคอร์ส : สำหรับลูกค้าที่จะสอบภาคทฤษฎี รุ่น 60
Video On Demand
วัน/เดือน/ปี ภาคเช้า (09.00 - 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ภาพรวมการสอบและการทำข้อสอบ การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง มรรยาททนายความ มรรยาททนายความ
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ข้อสอบปรนัย ข้อสอบปรนัย
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง การทำคำฟ้องคดีแพ่ง การทำคำฟ้องคดีแพ่ง
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ข้อสอบปรนัย ข้อสอบปรนัย
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง การทำคำฟ้องคดีแพ่ง การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง การทำคำฟ้องคดีแพ่ง การทำหนังสือ สัญญา
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง สรุปมรรยาททนายความและปรนัย สรุปมรรยาททนายความและปรนัย
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง คำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท คำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง สรุปข้อสอบอัตนัย สรุปข้อสอบอัตนัย
วันสอบ.... รอประกาศจากสภาทนาย  
     

(**หมายเหตุ : กำหนดวันเวลาติวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

และหากไม่มีการถ่ายทอดสด ทีมงานจะลงให้ชมย้อนหลังในวันถัดไป)


 

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฎิบัติ (รับรองผล)

กำหนดการติวทุกวัน : เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
กำหนดการติวคอร์ส :สำหรับลูกค้าที่จะสอบ ภาคปฎิบัติ รุ่น 58
Video On Demand
วัน/เดือน/ปี ภาคเช้า (09.00 - 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง การใช้แบบพิมพ์ศาล การใช้แบบพิมพ์ศาล
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง มรรยาททนายความ มรรยาททนายความ
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง การทำคำฟ้องคดีแพ่ง คำร้อง คำขอ คำแถลง
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ข้อสอบปรนัย ข้อสอบปรนัย
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง การทำคำฟ้องคดีแพ่ง หนังสือ สัญญา
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ข้อสอบปรนัย ข้อสอบปรนัย
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง การทำคำฟ้องคดีแพ่ง คำร้อง คำขอ คำแถลง
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง คำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท คำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง สรุปปรนัยและมรรยาททนายความ สรุปปรนัยและมรรยาททนายความ
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง สรุปข้อสอบอัตนัย สรุปข้อสอบอัตนัย
วันสอบ.... รอประกาศจากสภาทนาย  
     
(**หมายเหตุ : กำหนดวันเวลาติวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
และหากไม่มีการถ่ายทอดสด ทีมงานจะลงให้ชมย้อนหลังในวันถัดไป)
(สงวนสิทธิการใช้งาน เฉพาะลูกค้าท่านที่สมัครเท่านั้น ไม่สามารถแชร์ แจก แบ่งปัน โอนสิทธิการใช้งานได้)

ติวสอบทนายความ ติวทนาย ทนายความ สอบทนาย ติวทนายความ

 

หลักสูตรที่เพิ่มล่าสุด

blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 6th August 2022
 • 1
 • ฿1,900.00
blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 6th August 2022
 • 0
 • ฿2,900.00
blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 1st August 2022
 • 4
 • ฿690.00
 • ฿790.00
blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 1st August 2022
 • 5
 • ฿690.00
 • ฿790.00
blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 1st August 2022
 • 3
 • ฿690.00
 • ฿790.00

เกี่ยวกับผู้สอน

instructor
เกี่ยวกับผู้สอน

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี , ภาคปฎิบัติ และฝึกหัดงานใน สนง. 1 ปี

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณ​ฑิต​ เกียรตินิยมอันดับ 2​ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์

- เนติบัณฑิต​ สมัยที่​ 69

- ประธานคณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 69

- ได้รับใบอนุญาตให้เป็น "ทนายความ"

ติวทนายความ ADD LINE GROUP : คลิกเข้าไลน์กลุ่มทนาย

ความคิดเห็นผู้เรียน

5
คะแนนหลักสูตร
100%  
100%  
100%