ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี (รับรองผล)

 • ไม่มีคะแนน
 • (0 รีวิว)
 • 13 ผู้เรียน

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี (รับรองผล)

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี (รับรองผล) คือ ใช้สิทธิ์ติว อัพเดท ชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่าน

 • ไม่มีคะแนน
 • (0 รีวิว)
 • 13 ผู้เรียน
 • ฿4,900.00
 • หลักสูตรนี้ประกอบด้วย
 • Live ติวออนไลน์สดผ่านเว็บไซต์ได้
 • VDO ย้อนหลังชมได้ถึงสอบเสร็จ
 • ชมวีดีโอย้อนหลัง (รุ่นล่าสุด) ได้
 • แถมฟรี..เอกสารประกอบการติว
Tags:สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่าง คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกร่างเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ

เนื้อหาหลักสูตร

5 sections • 76 lectures • 219h 17m total length
เอกสารติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 56
4mb
VDO ครั้งที่ 1 มรรยาททนายความ
180นาที
VDO ครั้งที่ 2 ข้อสอบปรนัย
180นาที
VDO ครั้งที่ 3
185นาที
VDO ครั้งที่ 4
176นาที
VDO ครั้งที่ 5
171นาที
VDO ครั้งที่ 6
170นาที
VDO ครั้งที่ 7
158นาที
VDO ครั้งที่ 8
180นาที
VDO ครั้งที่ 9
180นาที
VDO ครั้งที่ 10
180นาที
VDO ครั้งที่ 11
153นาที
VDO ครั้งที่ 12
164นาที
VDO ครั้งที่ 13
149นาที
VDO ครั้งที่ 14
170นาที
VDO ครั้งที่ 15
146นาที
VDO ครั้งที่ 16
148นาที
VDO ครั้งที่ 17 สรุป ปรนัย ภาคทฤษฎี
137นาที
VDO ครั้งที่ 18 สรุป ก่อนสอบ
168นาที
VDO ครั้งที่ 19 สรุป ก่อนสอบ
155นาที
VDO ครั้งที่ 01
176นาที
VDO ครั้งที่ 02
170นาที
VDO ครั้งที่ 03
177นาที
VDO ครั้งที่ 04
175นาที
VDO ครั้งที่ 05
178นาที
VDO ครั้งที่ 06
189นาที
VDO ครั้งที่ 07
188นาที
VDO ครั้งที่ 08
186นาที
VDO ครั้งที่ 09
170นาที
VDO ครั้งที่ 10
215นาที
VDO ครั้งที่ 11
171นาที
VDO ครั้งที่ 12
184นาที
VDO ครั้งที่ 13
178นาที
VDO ครั้งที่ 14
198นาที
VDO ครั้งที่ 15
183นาที
VDO ครั้งที่ 16
179นาที
VDO ครั้งที่ 17
188นาที
VDO ครั้งที่ 18
186นาที
VDO ครั้งที่ 19
182นาที
VDO ครั้งที่ 20
164นาที
เอกสารภาคทฤษฎี 55
2mb
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 01
172นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 02
168นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 03
170นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 04
173นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 05
178นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 06
173นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 07
173นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 08
163นาที
VDO ภาคทฤษฎี 57 ครั้งที่ 09 (ทบทวนก่อนสอบ)
240นาที
เอกสารประกอบการสอนทนายทฤษฎี 58 (อัตนัย)
1mb
เอกสารประกอบการสอนทนายทฤษฎี 58 (ปรนัย)
1mb
DO ครั้งที่ 01 : ภาพรวมการสอบและการทำข้อสอบ
167นาที
VDO ครั้งที่ 02 : การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
156นาที
VDO ครั้งที่ 03 : มรรยาททนายความ
192นาที
VDO ครั้งที่ 04 : มรรยาททนายความ
183นาที
VDO ครั้งที่ 05 : ข้อสอบปรนัย
182นาที
VDO ครั้งที่ 06 : ข้อสอบปรนัย
187นาที
VDO ครั้งที่ 07 : การทำคำฟ้องคดีแพ่ง
157นาที
VDO ครั้งที่ 08 : การทำคำฟ้องคดีแพ่ง
163นาที
VDO ครั้งที่ 09 : ข้อสอบปรนัย
180นาที
VDO ครั้งที่ 10 : ข้อสอบปรนัย
178นาที
VDO ครั้งที่ 11 : การทำคำฟ้องคดีอาญา
184นาที
VDO ครั้งที่ 12 : การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
151นาที
VDO ครั้งที่ 13 : การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
104นาที
VDO ครั้งที่ 14 : การทำหนังสือ สัญญา (ครั้งสุดท้าย)
183นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 01
180นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 02
180นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 03
186นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 04
194นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 05
195นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 06
181นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 07
177นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 08
120นาที

ข้อกำหนด

 • สมัครครั้งเดียว สามารถใช้สิทธิ์ติวสอบทนายความทั้งภาคทฤษฎี ผ่านคอร์สนี้ได้ตลอดจนกว่าจะสอบผ่าน

คำอธิบาย

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี (รับรองผล)

สมัครครั้งเดียว..ใช้สิทธิ์ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ได้ตลอดจนกว่าจะสอบผ่าน ภาคทฤษฎี (ทุกรุ่น)


 

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี (รุ่น 60)

กำหนดการติวทุกวัน : เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
กำหนดการติวคอร์ส : สำหรับลูกค้าที่จะสอบภาคทฤษฎี รุ่น 60
Video On Demand
วัน/เดือน/ปี ภาคเช้า (09.00 - 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ภาพรวมการสอบและการทำข้อสอบ การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง มรรยาททนายความ มรรยาททนายความ
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ข้อสอบปรนัย ข้อสอบปรนัย
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง การทำคำฟ้องคดีแพ่ง การทำคำฟ้องคดีแพ่ง
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ข้อสอบปรนัย ข้อสอบปรนัย
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง การทำคำฟ้องคดีแพ่ง การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง การทำคำฟ้องคดีแพ่ง การทำหนังสือ สัญญา
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง สรุปมรรยาททนายความและปรนัย สรุปมรรยาททนายความและปรนัย
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง คำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท คำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง สรุปข้อสอบอัตนัย สรุปข้อสอบอัตนัย
วันสอบ.... รอประกาศจากสภาทนาย  
     

(**หมายเหตุ : กำหนดวันเวลาติวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

และหากไม่มีการถ่ายทอดสด ทีมงานจะลงให้ชมย้อนหลังในวันถัดไป)

 

(สงวนสิทธิการใช้งาน เฉพาะลูกค้าท่านที่สมัครเท่านั้น ไม่สามารถแชร์ แจก แบ่งปัน โอนสิทธิการใช้งานได้)

ติวสอบทนายความ ติวทนาย ทนายความ สอบทนาย ติวทนายความ

หลักสูตรที่เพิ่มล่าสุด

blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 6th August 2022
 • 1
 • ฿1,900.00
blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 6th August 2022
 • 0
 • ฿2,900.00
blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 1st August 2022
 • 4
 • ฿690.00
 • ฿790.00
blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 1st August 2022
 • 5
 • ฿690.00
 • ฿790.00
blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 1st August 2022
 • 3
 • ฿690.00
 • ฿790.00

เกี่ยวกับผู้สอน

instructor
เกี่ยวกับผู้สอน

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี , ภาคปฎิบัติ และฝึกหัดงานใน สนง. 1 ปี

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณ​ฑิต​ เกียรตินิยมอันดับ 2​ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์

- เนติบัณฑิต​ สมัยที่​ 69

- ประธานคณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 69

- ได้รับใบอนุญาตให้เป็น "ทนายความ"

ติวทนายความ ADD LINE GROUP : คลิกเข้าไลน์กลุ่มทนาย