ติวระดับมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ย่อย

ติวระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร

course
 • 6 การบรรยาย
 • 470 Minutes
 • 4 นักเรียน

เพื่อเตรียมสอบ ACC 1101 การบัญชีขั้นต้น 1 ภาค 2/2564

 • ฿900.00 ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาค 2/64
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 8 การบรรยาย
 • 783 Minutes
 • 6 นักเรียน

เพื่อเตรียมสอบ ACC 1102 การบัญชีขั้นต้น 2 ภาค 2/2564

 • ฿900.00 ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาค 2/64
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 8 การบรรยาย
 • 696 Minutes
 • 16 นักเรียน

เพื่อเตรียมสอบ ACC 2134 การบัญชีบริหาร ภาค 2/64

 • ฿900.00 ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาค 2/64
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 23 การบรรยาย
 • 2641 Minutes
 • 18 นักเรียน

เพื่อเตรียมสอบ ACC 2201 การบัญชีขั้นกลาง 1 ภาค 2/64

 • ฿900.00 ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาค 2/64
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 14 การบรรยาย
 • 1277 Minutes
 • 11 นักเรียน

เพื่อเตรียมสอบ ACC 2202 การบัญชีขั้นกลาง 2 ภาค 2/64

 • ฿900.00 ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาค 2/64
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 15 การบรรยาย
 • 1563 Minutes
 • 8 นักเรียน

เพื่อเตรียมสอบ ACC 3200 การบัญชีขั้นสูง 1 ภาค 2/64

 • ฿900.00 ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาค 2/64
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 12 การบรรยาย
 • 1211 Minutes
 • 12 นักเรียน

เพื่อเตรียมสอบ ACC 3211 การบัญชีต้นทุน 1 ภาค 2/64

 • ฿900.00 ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาค 2/64
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 11 การบรรยาย
 • 1086 Minutes
 • 10 นักเรียน

เพื่อเตรียมสอบ ACC 3212 การบัญชีต้นทุน 2 ภาค 2/64

 • ฿900.00 ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาค 2/64
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 4 การบรรยาย
 • 397 Minutes
 • 5 นักเรียน

เพื่อเตรียมสอบ ACC 3240 บัญชีโปรแกรม ภาค 2/64

 • ฿900.00 ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาค 2/64
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 31 การบรรยาย
 • 3063 Minutes
 • 26 นักเรียน

เพื่อเตรียมสอบ ACC 4200 การบัญชีขั้นสูง 2 ภาค 2/64

 • ฿1,300.00 ฿1,400.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาค 2/64
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท