สมัครสมาชิก แต่ไม่ได้รับ SMS OTP คลิกติดต่อเราที่นี่ x

ข้อกำหนดของผู้สอน Instructor Terms

ข้อกำหนดของผู้สอน
ข้อกำหนดของผู้สอนนี้อัพเดทล่าสุดเมื่อ 15 มกราคม 2021


          เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นผู้สอนบนแพลตฟอร์ม VOD.in.th คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้สอนเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") ข้อกำหนดเหล่านี้ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของแพลตฟอร์ม VOD.in.th ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอนและถูกนำไปรวบรวมไว้เพื่อการอ้างอิงใน ข้อกำหนดการใช้งาน ของเรา ซึ่งเป็นข้อกำหนดทั่วไปที่ควบคุมการใช้บริการของเรา คำที่เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ใดๆ ที่ไม่ได้ให้ความหมายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกให้ความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน
          ในฐานะผู้สอน คุณกำลังทำสัญญาโดยตรงกับ VOD.in.th (กำกับดูแลโดย บริษัท เอส ทูเก็ตเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด)

          1. ข้อผูกพันของผู้สอน
          ในฐานะผู้สอน คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณโพสต์ รวมถึงการบรรยาย แบบทดสอบ แบบฝึกหัดการเขียนโค้ด แบบทดสอบฝึกฝน งานที่ได้รับมอบหมาย แหล่งข้อมูล คำตอบ เนื้อหาหน้าเริ่มต้นของหลักสูตร และการประกาศ ("เนื้อหาที่ส่ง")
          คุณแสดงและรับประกันว่า
          - คุณจะให้และเก็บรักษาข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง
          - คุณเป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาตใช้งาน สิทธิ์ ความยินยอม การอนุญาต และอำนาจหน้าที่ที่จำเป็นในการอนุญาตให้ VOD.in.th ใช้เนื้อหาที่ส่งของคุณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและข้อกำหนดการใช้งาน
          - เนื้อหาที่ส่งของคุณจะไม่ละเมิดหรือใช้ในทางที่ผิดในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
          - คุณมีคุณสมบัติ ข้อมูลประจำตัว และความเชี่ยวชาญที่จำเป็น (รวมถึงการศึกษา การฝึกอบรม ความรู้ และทักษะ) เพื่อสอนและเสนอบริการที่คุณมีผ่านเนื้อหาที่ส่งและการใช้บริการของคุณ และ
          - คุณจะสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพของบริการเทียบเท่ากับมาตรฐานของอุตสาหกรรมของคุณและบริการการสอนโดยทั่วไป

          คุณรับประกันว่าคุณจะ ไม่
          - โพสต์เนื้อหาหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว เหยียดผิว น่ารังเกียจ แบ่งแยกเพศ อนาจาร เป็นเท็จ ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หลอกลวง ละเมิด หมิ่นประมาท หรือใส่ร้าย
          - โพสต์หรือส่งผ่านการโฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต เอกสารส่งเสริมการขาย จดหมายขยะ สแปม หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นๆ (ทางการค้าหรืออื่นๆ) ผ่านทางบริการหรือไปยังผู้ใช้ใดๆ
          - ใช้บริการในทางธุรกิจที่นอกเหนือจากการให้บริการการอบรม การสอน และการแนะนำกับผู้เรียน
          - เข้าร่วมในกิจกรรมที่ต้องการให้เรารับใบอนุญาตหรือชำระค่าลิขสิทธิ์ให้กับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงความจำเป็นในการชำระเงินค่าลิขสิทธิ์สำหรับการแสดงแบบสาธารณะของงานด้านดนตรีหรือการบันทึกเสียง
          - เฟรมหรือฝังบริการ (เช่น ฝังหลักสูตรฟรี) หรือหลีกเลี่ยงบริการ
          - ปลอมเป็นบุคคลอื่นหรือเข้าถึงบัญชีของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
          - รบกวนหรือป้องกันไม่ให้ผู้สอนรายอื่นให้บริการหรือหลักสูตร หรือ
          - ใช้แหล่งข้อมูลของ VOD.in.th ในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงบริการสนับสนุนด้วย

          2. การอนุญาตแก่ VOD.in.th
          คุณให้สิทธิ์แก่ VOD.in.th ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ใน ข้อกำหนดการใช้งาน ในการนำเสนอ ทำการตลาด และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ส่งของคุณ และออกใบอนุญาตช่วงให้กับผู้เรียนเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้โดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการเพิ่มคำบรรยายหรือแก้ไขเนื้อหาเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
          คุณมีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาที่ส่งทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณออกจากบริการได้ตลอดเวลา เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น, สิทธิ์ของ VOD.in.th ที่จะออกใบอนุญาตช่วงสิทธิ์ในส่วนนี้จะสิ้นสุดลง 60 วันหลังจากการลบเนื้อหาที่ส่งสำหรับผู้ใช้ใหม่ เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม (1) สิทธิ์ที่ให้กับผู้เรียนก่อนที่จะดำเนินการลบเนื้อหาที่ส่งจะยังคงอยู่ตามข้อกำหนดของใบอนุญาตเหล่านั้น (รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงตลอดชีวิต) และ (2) สิทธิ์ของ VOD.in.th ในการใช้เนื้อหาที่ส่งนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดจะยังคงอยู่
          เราสามารถบันทึกเนื้อหาที่ส่งบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อการควบคุมคุณภาพและการนำเสนอ การตลาด การโปรโมท การสาธิต หรือการดำเนินการบริการ คุณให้สิทธิ์แก่ VOD.in.th ในการใช้ชื่อ ลักษณะความเหมือน เสียง หรือรูปภาพของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ การนำเสนอ การตลาด การโปรโมท การสาธิต และการจำหน่ายบริการ เนื้อหาที่ส่งของคุณ และเนื้อหาของ VOD.in.th รวมทั้งสละสิทธิ์ใดๆ ในความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน โดยเป็นไปตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

          3. ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย
          3.1 นโยบายความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย
          คุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม ข้อกำหนดการใช้งาน ของ VOD.in.th และมาตรฐานคุณภาพหรือนโยบายของหลักสูตรอื่นๆ ที่กำหนดโดย VOD.in.th เป็นครั้งคราว คุณควรตรวจสอบนโยบายเหล่านี้เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายที่ปรับปรุงแล้ว คุณเข้าใจว่าการใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้การอนุญาตของ VOD.in.th ซึ่งเราอาจอนุญาตหรือปฏิเสธตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
          เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหลักสูตร ระงับการจ่ายเงิน และ/หรือแบนผู้สอน ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงในกรณีที่ :
          - ผู้สอนหรือหลักสูตรไม่เป็นไปตามนโยบายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายของเรา (รวมถึงข้อกำหนดการใช้งาน)
          - หลักสูตรต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพของเราหรือมีผลกระทบด้านลบต่อประสบการณ์ของผู้เรียน
          - ผู้สอนมีพฤติกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อ VOD.in.th หรือนำพา VOD.in.th ไปสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียง การดูหมิ่น เรื่องอื้อฉาว หรือการประชดประชัน
          - ผู้สอนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการของนักการตลาดหรือหุ้นส่วนธุรกิจอื่นๆ ที่ละเมิดนโยบายของ VOD.in.th หรือ
          - ตามดุลยพินิจของ VOD.in.th แต่เพียงผู้เดียว

          3.2 ผู้ช่วยสอน
          แพลตฟอร์ม VOD.in.th ช่วยให้คุณเพิ่มผู้ใช้อื่นๆ ในฐานะผู้ช่วยสอน สำหรับหลักสูตรที่คุณจัดการอยู่ เมื่อคุณเพิ่มผู้ช่วยสอน คุณเข้าใจว่าคุณอนุญาตให้พวกเขาดำเนินการสิ่งที่ส่งผลต่อบัญชีและหลักสูตรของ VOD.in.th เราไม่สามารถให้คำแนะนำสำหรับคำถามใดๆ หรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณและผู้ใช้ดังกล่าว หากผู้ช่วยสอนของคุณมีส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกกำหนดไว้ ส่วนแบ่งของพวกเขาจะถูกจ่ายจากส่วนแบ่งรายได้ที่คุณได้รับตามอัตราส่วนที่คุณระบุไว้ในการตั้งค่าการจัดการหลักสูตรของคุณ ณ วันที่ซื้อ

          3.3 ความสัมพันธ์กับผู้ใช้รายอื่นๆ
          ผู้สอนไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงกับผู้เรียน ดังนั้นข้อมูลเดียวที่คุณจะได้รับเกี่ยวกับผู้เรียนคือสิ่งที่ถูกมอบให้คุณผ่านบริการ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ข้อมูลที่คุณได้รับเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการแก่ผู้เรียนเหล่านั้นบนแพลตฟอร์ม VOD.in.th และคุณจะไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนนอกแพลตฟอร์ม VOD.in.th คุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ VOD.in.th หากมีการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน

          3.4 ความพยายามในการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์
          เราร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อช่วยปกป้องหลักสูตรของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ในการเปิดใช้งานการป้องกันนี้ คุณได้แต่งตั้งให้ VOD.in.th และผู้ให้บริการด้านการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ของเราเป็นตัวแทนของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการบังคับใช้ลิขสิทธิ์สำหรับแต่ละหลักสูตรของคุณผ่านทางกระบวนการแจ้งเตือนและกระบวนการลบเนื้อหา (ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้) และความพยายามอื่นๆ ในการบังคับใช้สิทธิ์เหล่านั้น คุณให้สิทธิ์ VOD.in.th และผู้ให้บริการด้านการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ของเราในการรวบรวมการแจ้งเตือนในนามของคุณเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ด้านลิขสิทธิ์ของคุณ
          คุณตกลงว่า VOD.in.th และผู้ให้บริการด้านการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ของเราจะรักษาสิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้น เว้นเสียแต่ว่าคุณเพิกถอนสิทธิ์โดยการส่งอีเมลไปยัง i[email protected] โดยใช้หัวเรื่องว่า “Revoke Anti-Piracy Protection Rights” จากที่อยู่อีเมลที่เชื่อมกับบัญชีของคุณ การเพิกถอนสิทธิ์ใดๆ ก็ตามจะมีผล 48 ชั่วโมงหลังจากเราได้รับอีเมล

          4. การกำหนดราคา
          4.1 การกำหนดราคา
          เมื่อคุณสร้างหลักสูตร คุณจะได้รับแจ้งให้กำหนดราคาฐาน ("ราคาฐาน") สำหรับหลักสูตรของคุณจากรายการระดับราคาที่มีอยู่ หรือคุณอาจเลือกที่จะเสนอให้หลักสูตรของคุณไม่มีค่าใช้จ่ายก็ได้
          เมื่อผู้เรียนซื้อผ่านแอพพลิเคชันมือถือ เราจะใช้เมทริกซ์การกำหนดราคาของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มของมือถือเป็นหลัก และเราจะเลือกระดับราคาใกล้เคียงกับราคาฐาน
          คุณให้สิทธิ์แก่เราในการเสนอทางเลือกโปรแกรมการตลาด รหัสของขวัญและส่วนลด (คูปอง) เพื่อส่งเสริมการขายและแบ่งปันหลักสูตรของคุณกับพนักงานของเรา พันธมิตรที่ได้รับเลือก และในกรณีที่เราจำเป็นต้องกู้คืนบัญชีการเข้าถึงที่เคยซื้อหลักสูตรของคุณแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คุณเข้าใจว่าคุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในกรณีเหล่านี้

          4.2 ภาษีการซื้อขาย
          หากผู้เรียนซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการในประเทศที่กำหนดให้ VOD.in.th ส่งภาษีการซื้อหรือการขายระดับประเทศ รัฐ หรือท้องถิ่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีการซื้อขายอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ("ภาษีการซื้อขาย") ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราจะรวบรวมและส่งภาษีการซื้อขายเหล่านั้นไปยังหน่วยงานด้านภาษีที่มีอำนาจสำหรับการขายเหล่านั้น เราอาจเพิ่มราคาขายตามดุลยพินิจของเราเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าอาจมีการเก็บภาษีดังกล่าว สำหรับการซื้อผ่านแอพพลิเคชันมือถือ ภาษีการซื้อขายที่มีอยู่จะถูกรวบรวมโดยแพลตฟอร์มมือถือ (เช่น App Store ของ Apple หรือ Google Play)

          4.3 รหัสของขวัญและส่วนลด (คูปอง)
          VOD.in.th สามารถเสนอทางเลือกโปรแกรมการตลาด รหัสของขวัญและส่วนลด (คูปอง) เพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มรายได้ของคุณบน VOD.in.th โดยการหาจุดราคาที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรของคุณและโปรโมทหลักสูตรเหล่านั้นผ่านช่องทางการตลาดเพิ่มเติม

          5. การชำระเงิน
          5.1 ส่วนแบ่งรายได้
          เมื่อผู้เรียนซื้อหลักสูตรของคุณ เราจะคำนวณยอดขายรวมตามจำนวนเงินที่ VOD.in.th ได้รับจริงจากผู้เรียน ("รายได้ของฉัน") จากนั้นจะคำนวณส่วนแบ่งรายได้ของคุณ โดยจะคิดเป็น 60 % ของยอดขาย หรือ ส่วนแบ่งรายได้ 70 % ของยอดขาย สำหรับผู้สอนที่สร้างหลักสูตรถ่ายทำวิดีโอ ตัดต่อวีดีโอ สำหรับหลักสูตรของคุณเอง (เว้นแต่ ผู้สอนจะได้ตกลงกับ VOD.in.th ไว้เป็นอย่างอื่น) หากเราเปลี่ยนแปลงอัตราการชำระเงินนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 30 วันโดยใช้ช่องทางที่เห็นได้ชัดเจน เช่น อีเมล, Line หรือทางประกาศที่โพสต์ไว้ในบริการของเรา
          ก่อนชำระเงินให้กับผู้สอน เราจะคำนวณยอดเงินของส่วนแบ่งรายได้จากการขายทั้งหมด ("การชำระเงินทั้งหมด") แล้วหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 3% จึงจะเป็น (“ยอดเงินสุทธิ”) สำหรับการชำระเงิน โดย VOD.in.th จะทำการชำระเงินผู้สอนทั้งหมดด้วยสกุลเงินบาท (THB) เราจะชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินเอง ผู้สอนสามารถดูรายงานรายได้ของคุณในเมนูการจ่ายเงินเสร็จสมบูรณ์ (ซึ่งเป็นการชำระเงินทั้งหมด ที่ยังไม่หักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 3%) โดยเราจะออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่ จ่าย และส่งให้ผู้สอนทางอีเมล์ในภายหลัง

          5.2 การรับการชำระเงิน
          เพื่อให้เราจ่ายเงินให้คุณได้ตรงเวลา คุณต้องมีบัญชีธนาคารที่ใช้ได้ และต้องแจ้งอีเมลที่ถูกต้องที่เชื่อมกับบัญชีของคุณให้เราทราบ คุณต้องให้ข้อมูลที่ระบุตัวตนหรือเอกสารภาษี (เช่น เลขที่ผู้เสียภาษี หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน) ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินที่ต้องชำระ และคุณตกลงว่าเรามีสิทธิ์หักภาษีในจำนวนที่เหมาะสมจากการจ่ายเงินของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินหรือกำหนดบทลงโทษอื่นๆ หากเราไม่ได้รับข้อมูลที่ระบุตัวตนหรือเอกสารภาษีที่ถูกต้องจากคุณ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบภาษีใดๆ ที่เกิดจากรายได้ของคุณ
          เราจะดำเนินการจ่ายเงินภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนที่ (ก) เราได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรหรือ (ข) ปริมาณการใช้หลักสูตรที่เกิดขึ้นสำหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวข้อง
          เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินในกรณีที่มีการฉ้อโกง การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมายอื่นๆ

          5.3 การคืนเงิน
          คุณรับทราบและตกลงว่าผู้เรียนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนตามรายละเอียดใน ข้อกำหนดการใช้งาน ผู้สอนจะไม่ได้รับรายได้จากการทำธุรกรรมที่มีการคืนเงินภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน
          หากผู้เรียนขอเงินคืนหลังจากที่เราจ่ายเงินให้กับผู้สอนเจ้าของหลักสูตรแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) หักจำนวนเงินคืนจากการชำระครั้งถัดไปที่จะชำระให้กับผู้สอนหรือ (2) หากไม่มีกำหนดชำระเงินให้กับผู้สอนอีกหรือการชำระเงินไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมจำนวนเงินที่คืนเงิน ผู้สอนจะต้องคืนเงินตามจำนวนใดๆ ที่เราคืนให้กับผู้เรียนสำหรับหลักสูตรของผู้สอน

          6. เครื่องหมายการค้า
          แม้ว่าคุณจะเป็นผู้สอนที่ได้รับการเผยแพร่และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่าง คุณสามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราซึ่งเราอนุญาตให้คุณทำเช่นนั้นได้
          คุณต้อง :
          - ใช้ภาพเครื่องหมายการค้าของเราที่เราให้บริการแก่คุณเท่านั้น
          - ใช้เครื่องหมายการค้าของเราเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นและการขายหลักสูตร VOD.in.th ของคุณหรือการเข้าร่วม VOD.in.th ของคุณ และ
          - ปฏิบัติตามทันทีหากเราขอให้คุณยุติการใช้งาน

          คุณต้อง ไม่ :
          - ใช้เครื่องหมายการค้าของเราในทางที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นการดูหมิ่น
          - ใช้เครื่องหมายการค้าของเราในลักษณะที่แสดงถึงว่าเราเห็นชอบ สนับสนุน หรืออนุมัติหลักสูตรหรือบริการของคุณ หรือ
          - ใช้เครื่องหมายการค้าของเราในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือเกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเนื้อหาที่หยาบคาย ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย

          7. การลบบัญชีของคุณ
          หากคุณต้องการลบบัญชีผู้สอน โปรดติดต่อเรา [email protected] หรือ ติดต่อ ศูนย์ช่วยเหลือ ของเรา เราจะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อชำระเงินคงเหลือตามกำหนดเวลาที่ต้องชำระและค้างชำระอยู่ให้กับคุณก่อนที่จะลบบัญชีของคุณ คุณเข้าใจว่าหากผู้เรียนได้ลงทะเบียนในหลักสูตรของคุณก่อนหน้านี้ ชื่อและเนื้อหาที่ส่งของคุณจะยังคงเข้าถึงได้สำหรับผู้เรียนเหล่านั้นหลังจากที่บัญชีของคุณถูกลบแล้ว

          8. ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ
          8.1 การอัพเดทข้อกำหนดเหล่านี้
          เราอาจอัพเดทข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติของเราหรือชี้แจงแนวทางปฏิบัติใหม่หรือแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างจากเดิม (เช่น เมื่อเราเพิ่มคุณสมบัติใหม่) และ VOD.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ถ้าเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางช่องทางที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ทางอีเมลแจ้งที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในบัญชีของคุณ หรือทางประกาศที่โพสต์ไว้ในบริการของเรา การปรับเปลี่ยนจะมีผลบังคับในวันที่โพสต์การปรับเปลี่ยนนั้นเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
          การใช้งานบริการของเราต่อไปหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ จะหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยข้อกำหนดฉบับแก้ไขใดๆ จะมีผลใช้แทนข้อกำหนดฉบับก่อนหน้าทั้งหมด

          8.2 คำแปล
          เพื่อความสะดวก เราจึงมีข้อกำหนดเหล่านี้ในเวอร์ชั่นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาภาษาไทย และคุณเข้าใจและยอมรับว่าให้ยึดตามภาษาไทยเป็นหลักหากสองเวอร์ชั่นมีความขัดแย้งกัน

          8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองฝ่าย
          คุณและเรายอมรับว่าระหว่างเราทั้งสองฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการร่วมทุน ห้างหุ้นส่วน การว่าจ้าง ผู้รับจ้าง หรือการเป็นตัวแทน

          8.4 การมีผลบังคับใช้ต่อไป
          ส่วนดังต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากที่ข้อกําหนดเหล่านี้หมดอายุหรือสิ้นสุดลง: ส่วนที่ 2 (การอนุญาตแก่ VOD.in.th), 3.3 (ความสัมพันธ์กับผู้ใช้รายอื่นๆ), 5.2 (การรับการชำระเงิน), 5.3 (การคืนเงิน), 7 (การลบบัญชีของคุณ) และ 8 (ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ)

          9. วิธีติดต่อเรา
          วิธีที่ดีที่สุดที่จะติดต่อเราคือ ติดต่อ ทีมสนับสนุน ของเรา เรายินดีที่จะรับฟังคำถาม ข้อกังวล และคำติชมของคุณเกี่ยวกับบริการของเรา