สมัครสมาชิก แต่ไม่ได้รับ SMS OTP คลิกติดต่อเราที่นี่ x

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการอัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 15 มกราคม 2021

           ขอบคุณที่มาเข้าร่วมตลาดการเรียนออนไลน์ของเรา VOD.in.th (“VDO”, “เรา”, “พวกเรา”) เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และต้องการให้คุณเข้าใจวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา และอธิบายถึงสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึง แก้ไข หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เว้นแต่เราจะเชื่อมโยงไปยังนโยบายอื่นหรือระบุเป็นอย่างอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ VOD.in.th แอพพลิเคชันมือถือ API หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (the “บริการ”)

           การใช้งานบริการเหล่านี้หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณไม่ควรใช้งานบริการเหล่านั้น ถ้าคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อตกลงอื่นใดที่ควบคุมการใช้งานบริการของคุณ

          1. เราได้รับข้อมูลอะไรบ้าง
        เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณโดยตรง เช่น ข้อมูลที่คุณป้อนด้วยตัวเอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมในหลักสูตรของคุณ และข้อมูลจากแพลตฟอร์มภายนอกที่คุณเชื่อมต่อกับ VOD.in.th นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและส่วนต่างๆ ของบริการของเราที่คุณมีปฏิสัมพันธ์หรือให้เวลาในการใช้งาน

          1.1 ข้อมูลที่คุณให้แก่เรา
          เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหรือเกี่ยวกับตัวคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานบริการเหล่านี้ของคุณ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้มากขึ้น
          เมื่อคุณสร้างบัญชีและใช้งานบริการ ซึ่งรวมถึงผ่านทางแพลตฟอร์มภายนอก เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่คุณให้โดยตรง ซึ่งได้แก่ :

ข้อมูลบัญชี  คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง (เช่น การลงทะเบียนในหลักสูตร) เมื่อคุณสร้างหรืออัพเดทบัญชีของคุณ เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ อาทิ ที่อยู่อีเมลของคุณ รหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ ความสนใจด้านทักษะ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายยืนยันตัวตน อายุ วันเกิด และการตั้งค่าบัญชี พร้อมทั้งระบุหมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันให้กับคุณ (“ข้อมูลบัญชี”)
ข้อมูลโปรไฟล์  คุณยังสามารถเลือกที่จะระบุข้อมูลโปรไฟล์ เช่น รูปภาพ พาดหัว ชีวประวัติ ภาษา ลิงก์เว็บไซต์ โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย ประเทศ หรือข้อมูลอื่นๆ โดยข้อมูลโปรไฟล์ของคุณจะเผยแพร่ให้ผู้อื่นเห็นแบบสาธารณะ
เนื้อหาที่แชร์  เนื้อหาที่แชร์ ส่วนต่างๆ ของบริการช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้คนอื่นๆ หรือแชร์เนื้อหาแบบสาธารณะ ซึ่งรวมถึงโดยการโพสต์รีวิวบนหน้าหลักสูตร ถามหรือตอบคำถาม ส่งข้อความถึงผู้เรียนหรือผู้สอน หรือโพสต์ภาพถ่ายหรือผลงานอื่นๆ ที่คุณอัพโหลด โดยเนื้อหาที่แชร์ดังกล่าวอาจเผยแพร่ให้ผู้อื่นเห็นแบบสาธารณะได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่โพสต์เนื้อหานั้น
ข้อมูลหลักสูตร เมื่อคุณลงทะเบียนและเรียนหลักสูตร เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่าง ซึ่งได้แก่ หลักสูตร งานที่ได้รับมอบหมาย และแบบทดสอบที่คุณได้เริ่มต้นและสำเร็จแล้ว การซื้อหลักสูตรและเครดิต การสมัครสมาชิก ใบรับรองหลักสูตร การแลกเปลี่ยนของคุณกับผู้สอน ผู้ช่วยสอน และผู้เรียนคนอื่นๆ รวมถึงเรียงความ คำตอบของคำถาม และรายการอื่นๆ ที่ส่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร หากคุณเป็นผู้สอน เราจะจัดเก็บเนื้อหาหลักสูตรที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณ
ข้อมูลการชำระเงินของผู้เรียน หากคุณทำการซื้อ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการซื้อของคุณ (เช่น ชื่อของคุณและรหัสไปรษณีย์) ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ คุณจะต้องให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการชำระเงินและการเรียกเก็บเงินโดยตรงแก่คู่ค้าที่ดำเนินการชำระเงินของเรา ซึ่งได้แก่ ชื่อของคุณ ข้อมูลบัตรเครดิต ที่อยู่ที่เรียกเก็บเงิน และรหัสไปรษณีย์ เพื่อความปลอดภัย VOD.in.th จะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลสำคัญที่ไม่พึงเปิดเผยของผู้ถือบัตร เช่น หมายเลขเต็มของบัตรเครดิตหรือข้อมูลการยืนยันตัวตนของบัตร
ข้อมูลการชำระเงินของผู้สอน หากคุณเป็นผู้สอน คุณสามารถลิงก์บัญชี PayPal หรือบัญชีการชำระเงินอื่นๆ ของคุณกับบริการเพื่อรับการชำระเงินได้ เมื่อคุณลิงก์บัญชีการชำระเงิน เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลบางอย่าง ซึ่งได้แก่ ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร ที่อยู่อีเมลของบัญชีการชำระเงินของคุณ ID บัญชี ที่อยู่ทางกายภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นกับเราในการส่งการชำระเงินไปยังบัญชีของคุณ ในบางกรณี เราอาจรวบรวมข้อมูล ACH หรือโอนเงินเพื่อส่งการชำระเงินไปยังบัญชีของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราได้ร่วมมือกับบุคคลที่สามผู้ทำการเก็บข้อมูลด้านภาษีตามที่กฎหมายกำหนดที่เชื่อถือได้ ข้อมูลภาษีนี้อาจประกอบด้วยข้อมูลที่พำนักอาศัย เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลประวัติ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บภาษี เพื่อความปลอดภัย VOD.in.th จะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลสำคัญที่ไม่พึงเปิดเผยของบัญชีธนาคาร การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลการชำระเงินและการเรียกเก็บเงินของคุณอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดอื่นๆ ของผู้ให้บริการบัญชีการชำระเงินของคุณ
ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณในบริการอื่นๆ เราอาจขอข้อมูลบางอย่างจากโซเชียลมีเดียของคุณหรือบัญชีออนไลน์อื่นๆ หากบัญชีเหล่านั้นเชื่อมต่ออยู่กับบัญชี VOD.in.th ของคุณ โดยหากคุณลงชื่อเข้าสู่ VOD.in.th ผ่านทาง Facebook , Google หรือแพลตฟอร์มหรือบริการอื่นจากภายนอก เราจะขออนุญาตจากคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอีกบัญชีนั้น ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมชื่อของคุณ รูปโปรไฟล์ หมายเลข ID บัญชี ที่อยู่อีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ ตำแหน่ง ตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงของคุณ เพศ วันเกิด และรายชื่อเพื่อนหรือผู้ติดต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มหรือบริการดังกล่าว
แพลตฟอร์มและบริการเหล่านั้นจะอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง API โดยข้อมูลที่เราได้รับนี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณ (ด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว) หรือแพลตฟอร์มหรือบริการนั้นตัดสินใจให้ข้อมูลใดบ้างแก่เรา
หากคุณเข้าถึงหรือใช้งานบริการของเราผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการภายนอก หรือคลิกที่ลิงก์ผู้ให้บริการภายนอกใดๆ การเก็บรวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงอื่นๆ ของผู้ให้บริการภายนอกรายดังกล่าวเช่นกัน
การชิงโชค การโปรโมท และการสำรวจ เราอาจเชื้อเชิญให้คุณร่วมทำการสำรวจหรือเข้าร่วมโปรโมชั่น (อาทิ การแข่งขัน การชิงโชค หรือความท้าทาย) ผ่านทางบริการเหล่านี้หรือแพลตฟอร์มภายนอก หากคุณเข้าร่วม เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ในการเข้าร่วมดังกล่าว เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล รหัสไปรษณีย์ วันเกิด หรือหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎระเบียบอย่างเป็นทางการของโปรโมชั่นหรือในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอื่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะนำมาใช้เพื่อดูแลจัดการการโปรโมทหรือการสำรวจ ซึ่งรวมถึงการแจ้งผู้ชนะรางวัลและการส่งมอบรางวัล ในส่วนของการรับรางวัล คุณอาจต้องอนุญาตให้เราโพสต์ข้อมูลบางอย่างของคุณแบบสาธารณะ (เช่น ในหน้าของผู้ชนะรางวัล) ส่วนในที่ซึ่งเราใช้แพลตฟอร์มภายนอกเพื่อดูแลจัดการการสำรวจหรือการโปรโมท นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกรายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ
การสื่อสารและความช่วยเหลือ หากคุณติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งปัญหาหรือข้อกังวล (ไม่ว่าคุณจะสร้างบัญชีแล้วหรือไม่ก็ตาม) เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลติดต่อของคุณ ข้อความ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ อาทิ ชื่อของคุณ, ที่อยู่อีเมล, ข้อความ, ตำแหน่ง, ID ผู้ใช้ VOD.in.th, รหัสธุรกรรมการคืนเงิน และข้อมูลอื่นใดที่คุณให้หรือที่เรารวบรวมผ่านทางเครื่องมืออัตโนมัติ (ซึ่งเราจะกล่าวถึงทางด้านล่าง) เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบกลับถึงคุณและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับคำถามหรือข้อกังวลของคุณ โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่แสดงอยู่ข้างต้นเป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บและเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ

 

          1.2 ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านทางเครื่องมืออัตโนมัติ
           เมื่อคุณเข้าถึงบริการ (รวมถึงการค้นหาหลักสูตร) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ ซึ่งได้แก่ :

ข้อมูลระบบ ข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ประเภทของอุปกรณ์ ประเภทและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน เบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ โดเมน และข้อมูลระบบอื่นๆ รวมถึงประเภทของแพลตฟอร์ม (“ข้อมูลระบบ”)
ข้อมูลการใช้งาน สถิติการใช้งานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการ ซึ่งได้แก่ หลักสูตรที่เข้าถึง เวลาที่ใช้ในหน้าต่างๆ หรือบริการ หน้าที่เข้าชม คุณสมบัติที่ใช้งาน คำค้นหาของคุณ ข้อมูลการคลิก วันที่และเวลา ผู้อ้างอิง และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานบริการของคุณ (“ข้อมูลการใช้งาน”)
ข้อมูลภูมิศาสตร์โดยประมาณ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยประมาณ ซึ่งได้แก่ ข้อมูล อาทิ ประเทศ เมือง และพิกัดภูมิศาสตร์ ซึ่งคำนวณจากที่อยู่ IP ของคุณ

ข้อมูลที่แสดงอยู่ข้างต้นได้รับการเก็บรวบรวมจากการใช้ล็อกไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์และเทคโนโลยีการติดตาม ตามที่อธิบายรายละเอียดไว้ในส่วน “คุกกี้และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล” ทางด้านล่าง โดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บและเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ

 

          2. เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณอย่างไร
          เราใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่แสดงอยู่ข้างต้น โดยเครื่องมือเหล่านี้บางส่วนให้คุณสามารถยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
          2.1 คุกกี้และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
          เราใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์ของคุณเก็บไว้เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ รวมถึง VOD.in.th ด้วย คุกกี้ยังให้เราจดจำสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณใน VOD.in.th เช่น ภาษาที่ต้องการของคุณ และเพื่อทำให้การใช้ไซต์ง่ายขึ้น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่ https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies
          VOD.in.th และผู้ให้บริการที่กระทำการแทนเรา (เช่น Google Analytics และผู้ให้บริการโฆษณาภายนอก) จะใช้ล็อกไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ แท็ก สคริปต์ ลิงก์ที่กำหนดเอง ลายนิ้วมืออุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ และเว็บบีคอน (รวมเรียกว่า “เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล“) เมื่อคุณเข้าถึงและใช้งานบริการ โดยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลระบบและข้อมูลการใช้งานบางอย่าง (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1) โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้งานบริการ ในบางกรณี เราจะรวมข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


          2.2 ทำไมเราจึงใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
          VOD.in.th ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ :

          จำเป็นอย่างยิ่ง: เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงไซต์ มอบฟังก์ชันพื้นฐาน (เช่น การเข้าสู่ระบบหรือการลงทะเบียนในหลักสูตร) รักษาความปลอดภัยไซต์ ป้องกันการลงชื่อเข้าใช้โดยบุคคลแปลกปลอม และช่วยตรวจจับและป้องกันการใช้งานบัญชีของคุณในทางที่มิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจำเป็นสำหรับบริการเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นหากคุณปิดใช้งาน บางส่วนของไซต์จะหยุดทำงานหรือใช้งานไม่ได้


          การทำงาน : เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และค่ากำหนดของคุณ มอบฟังก์ชันการทำงานของไซต์เพิ่มเติม ปรับแต่งเนื้อหาให้เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น และจดจำการตั้งค่าที่มีผลต่อลักษณะและพฤติกรรมของบริการ (เช่น ภาษาที่คุณต้องการหรือระดับเสียงสำหรับการเล่นวิดีโอ)


          ประสิทธิภาพ : เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการวัดและปรับปรุงบริการโดยการมอบข้อมูลการใช้งานและประสิทธิภาพ จำนวนการเยี่ยมชม แหล่งที่มาของการเข้าชม หรือแหล่งที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้เราทดสอบ VOD.in.th เวอร์ชันต่างๆ เพื่อดูว่าผู้ใช้มีคุณสมบัติหรือเนื้อหาใดบ้างที่ชอบและพิจารณาว่าจะเปิดข้อความอีเมลใด


          การโฆษณา : เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (บนไซต์และ/หรือไซต์อื่นๆ) โดยพิจารณาจากสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับคุณ เช่น การใช้งานและข้อมูลระบบของคุณ (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1) และสิ่งต่างๆ ที่ผู้ให้บริการโฆษณาทราบเกี่ยวกับคุณตามข้อมูลการติดตามของพวกเขา โฆษณาอาจอิงตามกิจกรรมล่าสุดของคุณหรือกิจกรรมในช่วงเวลาหนึ่งและในไซต์และบริการอื่นๆ เพื่อช่วยในการนำเสนอโฆษณาที่ปรับให้เหมาะสม เราอาจจัดหาที่อยู่อีเมลของคุณในเวอร์ชันที่แฮชและไม่ระบุตัวตน (ในรูปแบบภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออก) และเนื้อหาที่คุณแชร์แบบสาธารณะในบริการของเราแก่ผู้ให้บริการเหล่านี้


          โซเชียลมีเดีย : เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เปิดใช้งานการทำงานของโซเชียลมีเดีย เช่น การแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อนและเครือข่าย คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามผู้ใช้หรืออุปกรณ์ในไซต์อื่นๆ และสร้างโปรไฟล์ความสนใจของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย

คุณสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับความพยายามที่จะติดตั้งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จำกัดประเภทของคุกกี้ที่คุณอนุญาต หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หากคุณตั้งค่าดังกล่าวไว้ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการ และประสบการณ์ใช้งานของคุณอาจผิดไปจากที่ควรจะเป็นหรือแทบจะไม่เกิดประโยชน์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดดูส่วน 6.1 (ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ) ด้านล่าง

 

          3. เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออะไร
          เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการต่างๆ อาทิ ให้บริการ สื่อสารกับคุณ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ป้องกันการฉ้อโกงและการใช้โดยมิชอบ ปรับปรุงและอัพเดทบริการของเรา วิเคราะห์ลักษณะที่ผู้ใช้ใช้งานบริการของเรา เสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของแต่ละบุคคล และตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์
          เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากการใช้งานบริการของคุณเพื่อ :

          3.1 ให้และดูแลจัดการบริการ ซึ่งรวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมหลักสูตร ออกใบรับรองการจบหลักสูตร แสดงเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ใช้คนอื่นๆ
          3.2 ประมวลผลการชำระเงินของผู้สอน
          3.3 ดำเนินการตามคำขอของคุณและคำสั่งซื้อหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ บริการเฉพาะ ข้อมูล หรือคุณสมบัติ
          3.4 สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณโดย :
                    3.4.1 การตอบคำถามและดำเนินการกับข้อกังวลของคุณ
                    3.4.2 การส่งข้อความการดูแลการใช้งานระบบและข้อมูลถึงคุณ ซึ่งได้แก่ ข้อความจากผู้สอน ผู้เรียน และผู้ช่วยสอน การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา และการอัพเดทข้อตกลงของเรา
                    3.4.3 การส่งข้อมูล เช่น โดยอีเมลหรือการรับส่งข้อความ ซึ่งเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณในหลักสูตร โปรแกรมรางวัล บริการใหม่ คุณสมบัติใหม่ โปรโมชั่น จดหมายข่าว และหลักสูตรอื่นๆ ที่มีบริการ (ซึ่งคุณสามารถออกจากหลักสูตรเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ)
                    3.4.4 การส่งการแจ้งเตือนแบบพุชไปยังอุปกรณ์ไร้สายของคุณเพื่อแจ้งอัพเดทและข้อความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งคุณสามารถจัดการได้ในหน้า “ตัวเลือก” หรือ “การตั้งค่า” ของแอพมือถือ)
          3.5 จัดการบัญชีและการกำหนดค่าบัญชีของคุณของคุณ
          3.6 อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของบริการ ซึ่งได้แก่ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการแก้ไขปัญหา การรักษาความปลอดภัยของบริการ และการป้องกันการฉ้อโกงและการใช้โดยมิชอบ
          3.7 ขอความคิดเห็นจากผู้ใช้
          3.8 ทำการตลาดและดูแลจัดการการสำรวจและการโปรโมทที่ VOD.in.th เป็นผู้จัดหรือให้การสนับสนุน
          3.9 เรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณให้มากขึ้นโดยการเชื่อมโยงข้อมูลของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก และ/หรือวิเคราะห์ข้อมูลโดยร่วมมือกับผู้ให้บริการการวิเคราะห์
          3.10 ระบุตัวตนของผู้ใช้ตามอุปกรณ์
          3.11 ปรับโฆษณาตามอุปกรณ์
          3.12 ปรับปรุงบริการของเราให้ดีขึ้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติใหม่ๆ
          3.13 วิเคราะห์แนวโน้มและปริมาณการใช้งาน ติดตามการซื้อ และติดตามข้อมูลการใช้งาน
          3.14 โฆษณาบริการในเว็บไซต์และแอพพลิเคชันภายนอก
          3.15 ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต หรือ
          3.15 ตามที่เราใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้มีความจำเป็นต้องรับรองความปลอดภัยหรือความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ใช้ พนักงาน บุคคลที่สาม บุคคลทั่วไป หรือบริการของเรา

 

          4. เราแชร์ข้อมูลของคุณกับใครบ้าง
          เราแชร์ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้สอน ผู้เรียนคนอื่นๆ บริษัทที่ดำเนินการบริการให้กับเรา บริษัทในเครือ VOD.in.th คู่ค้าธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการการวิเคราะห์และการตกแต่งข้อมูล ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของคุณ บริษัทที่ช่วยเราดำเนินการโปรโมทและสำรวจ และบริษัทโฆษณาที่ช่วยเราโปรโมทบริการของเรา เรายังอาจแชร์ข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่อความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กร ประการสุดท้าย เราสามารถแชร์ข้อมูลในลักษณะอื่นๆ ได้กรณีที่เป็นข้อมูลแบบรวมหรือไม่ระบุนาม หรือกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ
          เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามในสถานการณ์ต่อไปนี้หรือตามที่อธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ :

          4.1 แก่ผู้สอนของคุณ : เราแชร์ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ (ยกเว้นที่อยู่อีเมลของคุณ) แก่ผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนของหลักสูตรที่คุณลงทะเบียนหรือขอข้อมูล บุคคลเหล่านี้จึงสามารถปรับปรุงหลักสูตรของตนสำหรับคุณและผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยข้อมูล อาทิ เมือง ประเทศ ภาษาของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ การตั้งคาอุปกรณ์ ไซต์ที่คุณใช้เข้าถึง VOD.in.th และกิจกรรมของคุณใน VOD.in.th หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ (เช่น อายุหรือเพศ) เราอาจแชร์ข้อมูลดังกล่าวด้วย เราจะไม่แชร์ที่อยู่อีเมลของคุณแก่ผู้สอนหรือผู้ช่วยสอน เรายังให้สิทธิ์ผู้สอนของเราในการนำ Google Analytics ไปใช้งานในหน้าหลักสูตรของตนเพื่อติดตามแหล่งปริมาณการใช้งานหลักสูตรและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าหลักสูตรของตน
          4.2 แก่ผู้เรียนและผู้สอนคนอื่นๆ : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ เนื้อหาที่แชร์และข้อมูลโปรไฟล์ของคุณอาจเผยแพร่ให้เห็นแบบสาธารณะ ซึ่งรวมถึงแก่ผู้เรียนและผู้สอนคนอื่นๆ หากคุณถามคำถามกับผู้สอนหรือผู้ช่วยสอน ข้อมูลของคุณ (รวมถึงชื่อของคุณ) อาจเผยแพร่ให้ผู้ใช้คนอื่นๆ เห็นแบบสาธารณะด้วย ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ
          4.3 แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และตัวแทน : เราแชร์ข้อมูลของคุณแก่บริษัทภายนอกที่ดำเนินการบริการแทนเรา เช่น บริการดำเนินการชำระเงิน บริการการป้องกันการฉ้อโกงและการละเมิด บริการการวิเคราะห์ข้อมูล บริการการตลาด และบริการโฆษณา (รวมถึงโฆษณาที่ตอกย้ำความต้องการซื้อ) บริการอีเมลและโฮสต์ รวมทั้งบริการลูกค้าและการสนับสนุน ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณและต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวตามที่เรากำหนดไว้ เพื่อให้บริการตามที่เราร้องขอ
          4.4 กับบริษัทในเครือ VOD.in.th : เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณภายในกลุ่มบริษัทของเราที่เกี่ยวข้องกันโดยการเป็นเจ้าของหรือมีการควบคุมร่วมกันเพื่อเปิดใช้งานหรือสนับสนุนเราในการให้บริการ
          4.5 แก่คู่ค้าธุรกิจ : เราทำข้อตกลงกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อเผยแพร่บริการของเราและขับเคลื่อนปริมาณการใช้งานใน VOD.in.th
          4.6 แก่บริการการวิเคราะห์และการตกแต่งข้อมูล : ในการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ภายนอก เช่น Google Analytics และบริการการตกแต่งข้อมูล เช่น ZoomInfo เราจะแชร์ข้อมูลติดต่อบางอย่าง ข้อมูลบัญชี ข้อมูลระบบ ข้อมูลการใช้งาน (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1) หรือข้อมูลที่ไม่ระบุนามตามความจำเป็น ข้อมูลที่ไม่ระบุนามหมายถึงข้อมูลที่เราได้ลบข้อมูลบางส่วนออกไป อาทิ ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ และแทนที่ข้อมูลนั้นด้วย ID โทเค็น ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการเหล่านี้สามารถให้บริการการวิเคราะห์หรือจับคู่ข้อมูลของคุณกับข้อมูลในฐานข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (รวมถึงข้อมูลติดต่อและข้อมูลโซเชียลจากแหล่งอื่นๆ) เราดำเนินการนี้เพื่อให้การสื่อสารกับคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการมากขึ้น
          4.7 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติโซเชียลมีเดีย : คุณสมบัติโซเชียลมีเดียในบริการ (เช่น ปุ่ม Like บน Facebook) อาจช่วยให้ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียภายนอกสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณและหน้าของบริการที่คุณกำลังเข้าชม รวมทั้งตั้งค่าคุกกี้เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติดังกล่าว การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทบุคคลที่สามนั้น
          4.8 เพื่อดูแลจัดการการโปรโมทและการสำรวจ : เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการ ทำการตลาด หรือสนับสนุนการโปรโมทและการสำรวจที่คุณเลือกที่จะเข้าร่วม ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ (เช่น ให้รายชื่อผู้ชนะรางวัลหรือจัดเก็บเอกสารตามข้อบังคับ) หรือตามกฎระเบียบของการโปรโมทหรือการสำรวจ
          4.9 เพื่อการโฆษณา : หากเราตัดสินใจที่จะใช้โมเดลการสร้างรายได้จากโฆษณาในอนาคต เราอาจใช้และแชร์ข้อมูลระบบและข้อมูลการใช้งานบางอย่างแก่ผู้โฆษณาและเครือข่ายภายนอก เพื่อแสดงข้อมูลสถิติผู้ใช้และการตั้งค่าทั่วไปของผู้ใช้ของเรา เรายังอาจอนุญาตให้ผู้โฆษณาเก็บรวบรวมข้อมูลระบบผ่านทางเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2.1) เพื่อใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสนอการส่งโฆษณาแบบตรงกลุ่มเป้าหมายให้แก่คุณ ซึ่งจะทำให้ได้รับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะ (ผ่านทางการเสนอโฆษณาตามพฤติกรรม) และดำเนินการวิเคราะห์เว็บไซต์ ผู้โฆษณายังอาจแชร์ข้อมูลที่ตนเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณแก่เรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือยกเลิกเข้าร่วมการเสนอโฆษณาตามพฤติกรรมของเครือข่ายโฆษณา โปรดดูที่ส่วน 6.1 (ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ) ทางด้านล่าง โปรดทราบว่าถ้าคุณยกเลิก คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปอยู่
          4.10 เพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย : เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สาม หากเรา (ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) เชื่อโดยสุจริตใจว่าการเปิดเผยนั้น :
                    4.10.1 ได้รับอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
                    4.10.2 ได้รับการร้องขอโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน คำสั่ง หรือการพิจารณาคดีของศาล ทางราชการ หรือตามกฎหมาย
                    4.10.3 มีความจำเป็นตามสมควรโดยเป็นส่วนหนึ่งของหมายศาล หมายที่มีผลตามกฎหมาย หรือคำร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
                    4.10.4 มีความจำเป็นตามสมควรเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงทางกฎหมายอื่นๆ ของเรา
                    4.10.5 จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการการฉ้อโกง การใช้โดยมิชอบ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การละเมิดกฎหมาย (หรือกฎระเบียบหรือข้อบังคับ) ที่อาจเกิดขึ้น หรือปัญหาด้านความปลอดภัยหรือเทคนิค หรือ
                    4.10.6 มีความจำเป็นตามสมควรภายใต้ดุลยพินิจของเราเพื่อป้องกันความเสียหายชัดแจ้งต่อสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ VOD.in.th ผู้ใช้ พนักงาน บุคคลทั่วไป หรือบริการของเรา
                    4.10.7 เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษากฎหมายของเรา เพื่อประเมินภาระผูกพันและสิทธิ์ในการเปิดเผยของเราภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
          4.11 ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม : หาก VOD.in.th ประสบกับธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายกิจการบางส่วน การเลิกประกอบกิจการ (รวมถึงการล้มละลาย) หรือการขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน เราอาจแชร์ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดของคุณแก่องค์กรที่รับช่วงต่อในระหว่างการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวหรือในระหว่างการพิจารณาเปลี่ยนผ่าน (รวมถึงระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของธุรกิจ)
          4.12 หลังจากการรวม/ลบข้อมูลระบุตัวตน : เราอาจเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลแบบรวมหรือไม่ระบุนามเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
          4.13 โดยได้รับอนุญาตจากคุณ : ด้วยความยินยอมจากคุณ เราอาจแชร์ข้อมูลแก่บุคคลที่สามนอกเหนือขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

          5. ความปลอดภัย
          เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามประเภทและความสำคัญของข้อมูลที่จัดเก็บ เนื่องจากระบบที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้มักจะมีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตมาด้วยเสมอ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องป้องกันรหัสผ่านของคุณและติดต่อเรา ถ้าคุณสงสัยว่ามีการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชีของคุณ
          VOD.in.th ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรารวบรวมและจัดเก็บ มาตรการเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทและความสำคัญของข้อมูล แต่น่าเสียดายที่ไม่มีระบบใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการสื่อสารระหว่างคุณและ VOD.in.th บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่ให้แก่เรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากบริการ จะปราศจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม รหัสผ่านของคุณคือส่วนที่สำคัญของระบบรักษาความปลอดภัยของเรา และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันรหัสผ่านนั้น คุณไม่ควรแชร์รหัสผ่านของคุณกับบุคคลที่สามใดๆ และหากคุณเชื่อว่ารหัสผ่านหรือบัญชีของคุณถูกล่วงละเมิด คุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีและติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อแจ้งข้อกังวลใดๆ

 

          6. สิทธิ์ของคุณ
          คุณมีสิทธิ์เต็มที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ รวมถึงความสามารถที่จะยกเลิกอีเมลโปรโมชั่น คุกกี้ และการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณโดยผู้ให้บริการภายนอก คุณสามารถอัพเดทหรือยกเลิกบัญชีของคุณจากภายในบริการของเรา รวมทั้งสามารถติดต่อเราเพื่อขอใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ ผู้ปกครองที่เชื่อว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบุตรผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนโดยไม่เจตนา ควรติดต่อเราเพื่อขอให้ช่วยลบข้อมูลดังกล่าว

          6.1 ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ
          คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เราได้ แต่คุณอาจไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของบริการ
          - หากต้องการหยุดรับการสื่อสารเพื่อโปรโมทจากเรา คุณสามารถยกเลิกได้โดยใช้กลไกยกเลิกการรับในการสื่อสารเพื่อโปรโมทที่คุณได้รับหรือโดยเปลี่ยน การตั้งค่าอีเมลในบัญชีของคุณ โปรดทราบว่า ไม่ว่าคุณจะตั้งค่าการตั้งค่าอีเมลไว้อย่างไร เราจะส่งข้อความการทำธุรกรรมและข้อความส่งเสริมความสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการถึงคุณ ซึ่งได้แก่ การยืนยันจากผู้ดูแลระบบ การยืนยันคำสั่งซื้อ อัพเดทที่สำคัญเกี่ยวกับบริการ และประกาศเกี่ยวกับนโยบายของเรา
          - เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้อาจอนุญาตให้คุณควบคุมคุกกี้และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประเภทอื่นๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ โปรดไปที่ https://cookiepedia.co.uk/how-to-manage-cookies อุปกรณ์ไร้สายของคุณอาจอนุญาตให้คุณควบคุมได้ว่าจะรวบรวมและแชร์ตำแหน่งหรือข้อมูลอื่นๆ
          - หากต้องการรับข้อมูลและควบคุมคุกกี้ที่ใช้สำหรับโฆษณาที่เน้นความต้องการของผู้บริโภคจากบริษัทที่เข้าร่วม โปรดดูที่หน้าการยกเลิกของผู้บริโภคสำหรับ กลุ่มผู้โฆษณาผ่านเครือข่าย และ กลุ่มผู้โฆษณาแบบดิจิตอล หากต้องการยกเลิกโฆษณาที่ถูกแสดงของ Google หรือปรับเปลี่ยนโฆษณา Google Display Network โปรดไปที่ หน้าการตั้งค่า Google Ads 
          - หากต้องการยกเลิกการให้อนุญาต Google Analytics โปรดดูที่ Google Analytics Opt-out Browser Add-on
          - Apple iOS, Android OS และ Microsoft Windows จะมีคำแนะนำของแต่ละระบบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมโฆษณาในแอพที่ตรงกับความสนใจ สำหรับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการอื่นๆ คุณควรตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มนั้น
          หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ การใช้งานข้อมูลดังกล่าวของเรา หรือสิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

          6.2 การเข้าถึง อัพเดท และลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ
          คุณสามารถเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ VOD.in.th รวบรวมและเก็บรักษาได้ดังนี้:
          - หากต้องการอัพเดทข้อมูลที่คุณให้โดยตรง โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและอัพเดทบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา
          - หากต้องการยกเลิกบัญชีของคุณ : โปรดติดต่อเราที่ [email protected]
                    - หากคุณมีปัญหาในการยกเลิกบัญชีของคุณ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา [email protected]
                    - โปรดทราบว่า: แม้หลังจากยกเลิกบัญชีของคุณแล้ว ข้อมูลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนอาจยังคงเผยแพร่ให้ผู้อื่นเห็น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลใดๆ ที่ถูก (ก) คัดลอก จัดเก็บ หรือเผยแพร่โดยผู้ใช้คนอื่นๆ (รวมถึงในความคิดเห็นของหลักสูตร) (ข) แชร์หรือเผยแพร่โดยตัวคุณหรือผู้อื่น (รวมถึงในเนื้อหาที่แชร์ของคุณ) หรือ (ค) โพสต์ไปยังแพลตฟอร์มภายนอก แม้หลังจากยกเลิกบัญชีของคุณแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณนานเท่าที่เรามีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว (และตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) ซึ่งได้แก่ เพื่อช่วยในเรื่องภาระผูกพันตามกฎหมาย แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา เราอาจเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หลังจากบัญชีของคุณถูกยกเลิกแล้ว
          - หากต้องการขอเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดใช้แบบฟอร์มออนไลน์ของเราที่นี่ ติดต่อเรา บริษัทจะดำเนินการตามคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เพื่อเป็นการป้องกัน เราอาจกำหนดให้คำขอนั้นต้องส่งมาจากที่อยู่อีเมลที่ผูกกับบัญชีของคุณ และเราอาจต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ โปรดทราบว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่เรามีหลักการเบื้องต้นทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเก็บบันทึกหลักฐานตามข้อบังคับและเพื่อปิดธุรกรรม

          6.3 นโยบายของเราเกี่ยวกับผู้เยาว์
          เราตระหนักถึงผลประโยชน์ด้านความเป็นส่วนตัวของเด็กและสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมและความสนใจออนไลน์ของบุตรหลาน บุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ไม่สามารถตั้งค่าบัญชีได้ แต่อาจมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเปิดบัญชีและช่วยให้พวกเขาลงทะเบียนในหลักสูตรที่เหมาะสม บุคคลที่อายุน้อยกว่าอายุที่กำหนดสำหรับความยินยอมในการใช้บริการออนไลน์ไม่สามารถใช้บริการได้ หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่าที่กำหนด เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อลบข้อมูลดังกล่าว
          ผู้ปกครองที่เชื่อว่า VOD.in.th อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากบุตรผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าที่กำหนดไว้ สามารถส่งคำขอให้ลบข้อมูลนั้นมาที่ [email protected]

 

          7. การอัพเดตและข้อมูลติดต่อ
          เมื่อเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางอีเมล ประกาศในผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการอื่นที่กฎหมายกำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับในวันที่โพสต์การเปลี่ยนแปลงนั้น โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือจดหมายที่จัดส่งทางไปรษณีย์ หากมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือข้อโต้แย้งใดๆ

          7.1 การปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
          เราอาจอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ในนโยบายดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล ประกาศที่โพสต์ไว้ในบริการ หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ ซึ่งเรายังจะรวมสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเอาไว้ด้วย การปรับเปลี่ยนจะมีผลบังคับในวันที่โพสต์การปรับเปลี่ยนนั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
          ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ถ้าคุณยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ การเข้าถึงและ/หรือการใช้งานของคุณจะถือว่าเป็นการยอมรับ (และตกลงที่จะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้บังคับของ) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขจะใช้แทนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับก่อนหน้าทั้งหมด

          7.2 การตีความ
          คำที่เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ใดๆ ที่ไม่ได้ให้ความหมายไว้ในนโยบายนี้ จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดการใช้งาน ของ VOD.in.th เพื่อความสะดวก เราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวอร์ชั่นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย หากมีความขัดแย้งกับเวอร์ชั่นภาษาอื่น คุณยอมรับว่าให้ยึดตามเวอร์ชั่นภาษาไทยเป็นหลัก

          7.3 ข้อสงสัย
          หากคุณมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมงานด้านความเป็นส่วนตัวของเรา (รวมถึงผู้จัดการด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรา) ที่ [email protected]