สมัครสมาชิก แต่ไม่ได้รับ SMS OTP คลิกติดต่อเราที่นี่ x

บัญชี

หมวดหมู่ย่อย

บัญชี หลักสูตร

course
 • 17 การบรรยาย
 • 1705 Minutes
 • 10 นักเรียน

สำหรับเตรียมสอบ ACC 1101 (ภาค 2/66, S/66 และซ่อม 2/66) เท่านั้น

 • ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบภาค 2/66 ถึง ซ่อม 2/66
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 8 การบรรยาย
 • 791 Minutes
 • 15 นักเรียน

สำหรับเตรียมสอบ ACC 1102 (ภาค 2/66, S/66 และซ่อม 2/66) เท่านั้น

 • ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบภาค 2/66 ถึง ซ่อม 2/66
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 0 การบรรยาย
 • 0 Minutes
 • 0 นักเรียน

สำหรับเตรียมสอบ ACC 1103 (ภาค 2/66, S/66 และซ่อม 2/66) เท่านั้น

 • ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบภาค 2/66 ถึง ซ่อม 2/66
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 15 การบรรยาย
 • 1693 Minutes
 • 10 นักเรียน

สำหรับเตรียมสอบ ACC 2134 (ภาค 2/66, S/66 และซ่อม 2/66) เท่านั้น

 • ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบภาค 2/66 ถึง ซ่อม 2/66
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 15 การบรรยาย
 • 2002 Minutes
 • 19 นักเรียน

สำหรับเตรียมสอบ ACC 2201 (ภาค 2/66, S/66 และซ่อม 2/66) เท่านั้น

 • ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบภาค 2/66 ถึง ซ่อม 2/66
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 16 การบรรยาย
 • 907 Minutes
 • 17 นักเรียน

สำหรับเตรียมสอบ ACC 2202 (ภาค 2/66, S/66 และซ่อม 2/66) เท่านั้น

 • ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบภาค 2/66 ถึง ซ่อม 2/66
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 24 การบรรยาย
 • 2552 Minutes
 • 5 นักเรียน

สำหรับเตรียมสอบ ACC 3200 (ภาค 2/66, S/66 และซ่อม 2/66) เท่านั้น

 • ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบภาค 2/66 ถึง ซ่อม 2/66
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 17 การบรรยาย
 • 1730 Minutes
 • 12 นักเรียน

สำหรับเตรียมสอบ ACC 3211 (ภาค 2/66, S/66 และซ่อม 2/66) เท่านั้น

 • ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบภาค 2/66 ถึง ซ่อม 2/66
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 18 การบรรยาย
 • 1695 Minutes
 • 3 นักเรียน

สำหรับเตรียมสอบ ACC 3212 (ภาค 2/66, S/66 และซ่อม 2/66) เท่านั้น

 • ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบภาค 2/66 ถึง ซ่อม 2/66
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท
course
 • 6 การบรรยาย
 • 770 Minutes
 • 2 นักเรียน

สำหรับเตรียมสอบ ACC 3240 (ภาค 2/66, S/66 และซ่อม 2/66) เท่านั้น

 • ฿1,000.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบภาค 2/66 ถึง ซ่อม 2/66
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท