สมัครสมาชิก แต่ไม่ได้รับ SMS OTP คลิกติดต่อเราที่นี่ x

นิติศาสตร์

หมวดหมู่ย่อย

นิติศาสตร์ หลักสูตร

course
 • 17 การบรรยาย
 • 1869 Minutes
 • 0 นักเรียน

วิชา LAW1001 กฎหมายมหาชน (สำหรับเตรียมสอบภาค 2/66, S/66 และ ซ่อม 2/66 เท่านั้น) เท่านั้น

 • ฿790.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ภาค 2/66 - ซ่อม 2/66
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 13 การบรรยาย
 • 1535 Minutes
 • 0 นักเรียน

วิชา LAW1002 กฎหมายเอกชน (สำหรับเตรียมสอบภาค 2/66, S/66 และ ซ่อม 2/66 เท่านั้น) เท่านั้น

 • ฿790.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ภาค 2/66 - ซ่อม 2/66
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 19 การบรรยาย
 • 2379 Minutes
 • 0 นักเรียน

วิชา LAW1003 นิติกรรมและสัญญา (สำหรับเตรียมสอบภาค 2/66, S/66 และ ซ่อม 2/66 เท่านั้น)

 • ฿790.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ภาค 2/66 - ซ่อม 2/66
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 10 การบรรยาย
 • 1091 Minutes
 • 1 นักเรียน

วิชา LAW1106 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยฯ (สำหรับเตรียมสอบภาค 2/66, S/66 และ ซ่อม 2/66 เท่านั้น)

 • ฿790.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ภาค 2/66 - ซ่อม 2/66
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 16 การบรรยาย
 • 1974 Minutes
 • 2 นักเรียน

วิชา LAW2001 ว่าด้วยทรัพย์ (สำหรับเตรียมสอบภาค 2/66, S/66 และ ซ่อม 2/66 เท่านั้น)

 • ฿790.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ภาค 2/66 - ซ่อม 2/66
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 10 การบรรยาย
 • 1155 Minutes
 • 1 นักเรียน

วิชา LAW2002 หนี้ (สำหรับเตรียมสอบภาค 2/66, S/66 และ ซ่อม 2/66 เท่านั้น)

 • ฿790.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ภาค 2/66 - ซ่อม 2/66
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 7 การบรรยาย
 • 805 Minutes
 • 1 นักเรียน

วิชา LAW2003 ว่าด้วยละเมิด (สำหรับเตรียมสอบภาค 2/66, S/66 และ ซ่อม 2/66 เท่านั้น)

 • ฿790.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ภาค 2/66 - ซ่อม 2/66
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 10 การบรรยาย
 • 1078 Minutes
 • 0 นักเรียน

วิชา LAW2004 รัฐธรรมนูญ (สำหรับเตรียมสอบภาค 2/66, S/66 และ ซ่อม 2/66 เท่านั้น)

 • ฿790.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ภาค 2/66 - ซ่อม 2/66
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 18 การบรรยาย
 • 2036 Minutes
 • 1 นักเรียน

วิชา LAW2005 ว่าด้วยซื้อขาย (สำหรับเตรียมสอบภาค 2/66, S/66 และ ซ่อม 2/66 เท่านั้น)

 • ฿790.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ภาค 2/66 - ซ่อม 2/66
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 21 การบรรยาย
 • 2455 Minutes
 • 1 นักเรียน

วิชา LAW2006 กฎหมายอาญา 1 (สำหรับเตรียมสอบภาค 2/66, S/66 และ ซ่อม 2/66 เท่านั้น)

 • ฿790.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ภาค 2/66 - ซ่อม 2/66
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า