นิติศาสตร์

หมวดหมู่ย่อย

นิติศาสตร์ หลักสูตร

course
 • 13 การบรรยาย
 • 1413 Minutes
 • 10 นักเรียน

วิชา LAW1001 กฎหมายมหาชน (สอบซ่อม 2/64 & S/64)

 • ฿490.00 ฿590.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบซ่อม 2/64 & S/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 15 การบรรยาย
 • 1791 Minutes
 • 1 นักเรียน

วิชา LAW1002 กฎหมายเอกชน (สอบซ่อม 2/64 & S/64)

 • ฿490.00 ฿590.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบซ่อม 2/64 & S/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 12 การบรรยาย
 • 1513 Minutes
 • 7 นักเรียน

วิชา LAW1003 นิติกรรมและสัญญา (สอบซ่อม 2/64 & S/64)

 • ฿490.00 ฿590.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบซ่อม 2/64 & S/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 12 การบรรยาย
 • 1316 Minutes
 • 4 นักเรียน

วิชา LAW1106 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยฯ (ซ่อม 2/64 & S/64)

 • ฿490.00 ฿590.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบซ่อม 2/64 & S/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 17 การบรรยาย
 • 2122 Minutes
 • 4 นักเรียน

วิชา LAW2001 ว่าด้วยทรัพย์ (สอบซ่อม 2/64 & S/64)

 • ฿490.00 ฿590.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบซ่อม 2/64 & S/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 8 การบรรยาย
 • 926 Minutes
 • 8 นักเรียน

วิชา LAW2002 หนี้ เพื่อสอบซ่อม 2/64 & S/64

 • ฿490.00 ฿590.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบซ่อม 2/64 & S/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 8 การบรรยาย
 • 879 Minutes
 • 2 นักเรียน

วิชา LAW2003 ว่าด้วยละเมิด (สอบซ่อม 2/64 & S/64)

 • ฿490.00 ฿590.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบซ่อม 2/64 & S/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 11 การบรรยาย
 • 1123 Minutes
 • 7 นักเรียน

วิชา LAW2004 รัฐธรรมนูญ (สอบซ่อม 2/64 & S/64)

 • ฿490.00 ฿590.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบซ่อม 2/64 & S/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 8 การบรรยาย
 • 859 Minutes
 • 1 นักเรียน

วิชา LAW2005 ว่าด้วยซื้อขาย (สอบซ่อม 2/64 & S/64)

 • ฿490.00 ฿590.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบซ่อม 2/64 & S/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 14 การบรรยาย
 • 1614 Minutes
 • 5 นักเรียน

วิชา LAW2006 กฎหมายอาญา 1 (สอบซ่อม 2/64 & S/64)

 • ฿490.00 ฿590.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบซ่อม 2/64 & S/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า