นิติศาสตร์

หมวดหมู่ย่อย

นิติศาสตร์ หลักสูตร

course
 • 13 การบรรยาย
 • 1413 Minutes
 • 8 นักเรียน

วิชา LAW1001 กฎหมายมหาชน เพื่อเตรียมสอบ นิติศาสตร์ ป.ตรี ม.ราม (ภาค 1/64)

 • ฿890.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาค 1/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 12 การบรรยาย
 • 1421 Minutes
 • 5 นักเรียน

วิชา LAW1002 กฎหมายเอกชน เพื่อเตรียมสอบ นิติศาสตร์ ป.ตรี ม.ราม (ภาค 1/64)

 • ฿890.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาค 1/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 12 การบรรยาย
 • 1513 Minutes
 • 9 นักเรียน

วิชา LAW1003 นิติกรรมและสัญญา เพื่อเตรียมสอบ นิติศาสตร์ ป.ตรี ม.ราม (ภาค 1/64)

 • ฿590.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาค 1/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 12 การบรรยาย
 • 1316 Minutes
 • 5 นักเรียน

วิชา LAW1106 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยฯ เพื่อเตรียมสอบ นิติศาสตร์ ป.ตรี ม.รามคำแหง (ภาค 1/64)

 • ฿750.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาค 1/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 14 การบรรยาย
 • 1755 Minutes
 • 6 นักเรียน

วิชา LAW2001 ว่าด้วยทรัพย์ เพื่อเตรียมสอบ นิติศาสตร์ ป.ตรี ม.ราม (ภาค 1/64)

 • ฿890.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาค 1/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 8 การบรรยาย
 • 926 Minutes
 • 9 นักเรียน

วิชา LAW2002 หนี้ เพื่อเตรียมสอบ นิติศาสตร์ ป.ตรี ม.ราม (ภาค 1/64)

 • ฿590.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาค 1/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 8 การบรรยาย
 • 879 Minutes
 • 11 นักเรียน

วิชา LAW2003 ว่าด้วยละเมิด เพื่อเตรียมสอบ นิติศาสตร์ ป.ตรี ม.ราม (ภาค 1/64)

 • ฿690.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาค 1/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 11 การบรรยาย
 • 1123 Minutes
 • 19 นักเรียน

วิชา LAW2004 รัฐธรรมนูญ เพื่อเตรียมสอบ นิติศาสตร์ ป.ตรี ม.ราม (ภาค 1/64)

 • ฿890.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาค 1/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 8 การบรรยาย
 • 859 Minutes
 • 15 นักเรียน

วิชา LAW2005 ว่าด้วยซื้อขาย เพื่อเตรียมสอบ นิติศาสตร์ ป.ตรี ม.ราม (ภาค 1/64)

 • ฿690.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาค 1/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า
course
 • 14 การบรรยาย
 • 1614 Minutes
 • 18 นักเรียน

วิชา LAW2006 กฎหมายอาญา 1 เพื่อเตรียมสอบ นิติศาสตร์ ป.ตรี ม.ราม (ภาค 1/64)

 • ฿890.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวนเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ ภาค 1/64
 • อัพเดทแนวข้อสอบและสถิติจากข้อสอบเก่า