สมัครสมาชิก แต่ไม่ได้รับ SMS OTP คลิกติดต่อเราที่นี่ x
ติวนิติศาสตร์ ป.ตรี
20th July 2022 By Jetsarid
blog

ติวนิติศาสตร์ ปริญญาตรี

โดยขอบเขตเนื้อหาการติววิชากฎหมาย เราจะติวทบทวนเนื้อหาที่น่าสนใจและน่าออกข้อสอบของแต่ละภาคการศึกษา โดยอิงจากหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง เป็นหลัก

 

รายละเอียดการติววิชานิติศาสตร์ ป.ตรี
1. การติวนิติศาสตร์ ป.ตรี กับสถาบันติวเนติออนไลน์ คือ เราจะติวทบทวนเนื้อหาภาคเรียนปัจจุบัน โดยจัดทำเป็นรูปแบบ Video On Demand เมื่อเสร็จสิ้นกระกวนการติวและตัดต่อแล้ว ทีมงานจะอัพเดท VDO ลงให้ชมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ เพื่อใช้สำหรับเตรียมสอบภาคเรียนนั้น ๆ ท่านสามารถชมวีดีโอวนซ้ำได้ตลอดจนถึงสอบเสร็จภาคเรียนที่สั่งซื้อเท่านั้น (ไม่สามารถดูตลอดชีพได้)
2. ติววิชานิติศาสตร์ ป.ตรี นี้ : เป็นการติวแบบทบทวนเนื้อหา เจาะประเด็นที่น่าออกสอบของภาคเรียนที่ผ่านมา โดยอ้างอิงข้อมูลจากห้องเรียนและสถิติการออกสอบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเกณฑ์หลัก และการติวทั้งหมดจะติวประมาณ 3 - 4 ครั้ง , ติวครั้งละ 2 ชม. โดยรวมการติวทบทวนเนื้อหาคอร์สนี้ทั้งหมดประมาณ 6-8 ชม.
3. นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ สามารถสั่งซื้อและติววิชานี้ได้เช่นกัน ถ้าหากขอบเขตเนื้อหาเหมือนหรือคล้ายกัน แต่อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นโปรดศึกษาข้อมูล สอบถามทีมงานในการสั่งซื้อทุกครั้ง
4. หลังจากสั่งซื้อและอนุมัติแล้ว ท่านสามารถชม VDO การติวย้อนหลังของภาคเรียนที่ผ่านมารอได้ทันที

 

สามารถสมัครติวได้   2  แบบ  คือ
1. สมัครติวแบบรายวิชา (Online) : ท่านสามารถสั่งซื้อและชำระเงินวิชาที่ต้องการผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะมีราคาระหว่าง 490 - 890 / วิชา (ซึ่งราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามภาคเรียนและโปรโมชั่น) ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ คลิกที่นี่

2. สมัครติวแบบเหมาจ่าย 1 ปี (Online) : ติวเหมาจ่าย นิติศาสตร์ ป.ตรี 1 ปี คือ ชำระเงิน (10,000 บ.) ติวได้ทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนของปีการศึกษานั้น ติดต่อสอบถามรายละเอียด คลิกที่นี่

3. สมัครติวแบบเหมาจ่าย 4 ปี (Online) : ติวเหมาจ่าย นิติศาสตร์ ป.ตรี คือ ชำระเงิน (39,000 บ.) แบ่งชำระได้ 4 เดือน (โปรโมชั่นชำระทั้งหมด 28,000 บ. หรือ เลือกแบ่งชำระ 4 เดือน เดือนละ 7,000 บ.) สามารถสมัครติวได้เฉพาะวิชาบังคับที่สถาบันติวเนติออนไลน์เปิดติว และการใช้สิทธิ์ติวจะต้องตรงตามที่ท่านลงทะเบียนเรียน/สอบ ของภาคเรียนนั้นด้วย (โดยมีระยะเวลาให้ใช้สิทธิ์ได้เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้น)...(สถาบันติวเนติออนไลน์ ขอสงวนสิทธิการใช้งานคอร์สติวเหมาจ่ายเฉพาะลูกค้าที่สมัครเท่านั้น ไม่สามารถแชร์ แจก แบ่งปัน โอนสิทธิการใช้งานได้ หากตรวจสอบพบ เราขอยกเลิกสิทธิ์การเป็นลูกค้าเหมาจ่ายและไม่คืนเงินค่าสมัคร)  ติดต่อสอบถามรายละเอียด คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัย ปรึกษาปัญหาการเรียน หรือ ขอคำแนะนำ สามารถสอบถามผ่านไลน์
Line ID : @lmv0387b

 นิติราม กฎหมาย ติวกฎหมาย สถาบันติวกฎหมาย

คำเตือน : บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้งาน (1 User / 1 ผู้ใช้งาน) เท่านั้น หากพบว่ามีการแบ่งปัน แชร์ข้อมูลให้บุคคลอื่นร่วมใช้งาน บริษัท ฯ ขออนุญาตยกเลิกคำสั่งซื้อและไม่คืนเงินทุกกรณี