สมัครสมาชิก แต่ไม่ได้รับ SMS OTP คลิกติดต่อเราที่นี่ x

ติวสอบทนายความ

หมวดหมู่ย่อย

ติวสอบทนายความ หลักสูตร

course
 • 140 การบรรยาย
 • 21880 Minutes
 • 138 นักเรียน

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี & ปฎิบัติ & ฝึกงานใน สนง. 1 ปี (รับรองผล) คือ ใช้สิทธิ์ติวอัพเดท ชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่านเป็..

 • ฿5,900.00
 • (5)
 • (3 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัยให้มีคะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัยให้มีคะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเรียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • เอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ
course
 • 68 การบรรยาย
 • 11087 Minutes
 • 21 นักเรียน

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี (รับรองผล) คือ ใช้สิทธิ์ติว อัพเดท ชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่าน

 • ฿4,900.00
 • (5)
 • (1 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่าง คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกร่างเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ
course
 • 72 การบรรยาย
 • 10794 Minutes
 • 74 นักเรียน

ติวสอบทนายความ ภาคปฎิบัติ (รับรองผล) คือ ใช้สิทธิ์ติว อัพเดท ชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่านเป็นทนายความ

 • ฿2,900.00
 • (5)
 • (2 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมทั้งข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมทั้งข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • เอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ
course
 • 72 การบรรยาย
 • 10794 Minutes
 • 6 นักเรียน

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฎิบัติ รุ่น 61 (ไม่รับรองผล) สามารถชมวีดีโอย้อนหลังได้ถึงสอบเสร็จ

 • ฿1,900.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกเขียนเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ
course
 • 68 การบรรยาย
 • 11086 Minutes
 • 1 นักเรียน

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 63 (ไม่รับรองผล) ชมถ่ายทอดสดการติวผ่านเว็บไซต์ และสามารถชมวีดีโอย้อนหลังได้ถึงสอบ..

 • ฿2,900.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่าง คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกร่างเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ