ติวสอบทนายความ

หมวดหมู่ย่อย

ติวสอบทนายความ หลักสูตร

course
 • 139 การบรรยาย
 • 22033 Minutes
 • 82 นักเรียน

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี & ปฎิบัติ & ฝึกงานใน สนง. 1 ปี (รับรองผล) คือ ใช้สิทธิ์ติวอัพเดท ชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่านเป็..

 • ฿5,900.00
 • (5)
 • (1 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัยให้มีคะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัยให้มีคะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเรียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • เอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ
course
 • 76 การบรรยาย
 • 13157 Minutes
 • 13 นักเรียน

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี (รับรองผล) คือ ใช้สิทธิ์ติว อัพเดท ชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่าน

 • ฿4,900.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่าง คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกร่างเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ
course
 • 65 การบรรยาย
 • 10508 Minutes
 • 33 นักเรียน

ติวสอบทนายความ ภาคปฎิบัติ (รับรองผล) คือ ใช้สิทธิ์ติว อัพเดท ชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่านเป็นทนายความ

 • ฿2,900.00
 • (5)
 • (1 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมทั้งข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมทั้งข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • เอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ
course
 • 53 การบรรยาย
 • 8532 Minutes
 • 11 นักเรียน

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 59 (ไม่รับรองผล) ชมถ่ายทอดสดการติวผ่านเว็บไซต์ และสามารถชมวีดีโอย้อนหลังได้ถึงสอบ..

 • ฿2,900.00
 • (0)
 • (1 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่าง คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกร่างเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ
course
 • 55 การบรรยาย
 • 8850 Minutes
 • 7 นักเรียน

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฎิบัติ รุ่น 57 (ไม่รับรองผล) และ ฝึกงานใน สนง. 1 ปี ชมถ่ายทอดสดการติวผ่านเว็บไซต์ และสามารถ..

 • ฿1,900.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกเขียนเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ
course
 • 53 การบรรยาย
 • 8532 Minutes
 • 0 นักเรียน

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 60 (ไม่รับรองผล) ชมถ่ายทอดสดการติวผ่านเว็บไซต์ และสามารถชมวีดีโอย้อนหลังได้ถึงสอบ..

 • ฿2,900.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่าง คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกร่างเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ
course
 • 55 การบรรยาย
 • 8850 Minutes
 • 1 นักเรียน

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฎิบัติ รุ่น 58 (ไม่รับรองผล) และ ฝึกงานใน สนง. 1 ปี ชมถ่ายทอดสดการติวผ่านเว็บไซต์ และสามารถ..

 • ฿1,900.00
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกเขียนเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ