สมัครสมาชิก แต่ไม่ได้รับ SMS OTP คลิกติดต่อเราที่นี่ x

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 63

 • ไม่มีคะแนน
 • (0 รีวิว)
 • 1 ผู้เรียน

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 63

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 63 (ไม่รับรองผล) ชมถ่ายทอดสดการติวผ่านเว็บไซต์ และสามารถชมวีดีโอย้อนหลังได้ถึงสอบเสร็จ

 • ไม่มีคะแนน
 • (0 รีวิว)
 • 1 ผู้เรียน
 • ฿2,900.00
 • หลักสูตรนี้ประกอบด้วย
 • VDO ย้อนหลังชมได้ถึงสอบเสร็จ
 • ชมวีดีโอย้อนหลัง รุ่น 62 ได้
 • แถมฟรี..เอกสารประกอบการติว
Tags:สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่าง คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกร่างเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ

เนื้อหาหลักสูตร

4 sections • 68 lectures • 184h 46m total length
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 01
180นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 02
180นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 03
186นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 04
194นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 05
195นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 06
181นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 07
177นาที
VDO ภาคทฤษฎี 59 ครั้งที่ 08
120นาที
เอกสารประกอบการสอนทนาย ภาคทฤษฎี (อัตนัย)
1mb
เอกสารประกอบการสอนทนาย ภาคทฤษฎี (ปรนัย)
เอกสารประกอบการสอนทนาย ภาคทฤษฎี (ปรนัย+มรรยาท)
1mb
VDO ครั้งที่ 01 : การวางแผนทำข้อสอบและการทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
190นาที
VDO ครั้งที่ 02 : คำฟ้องคดีแพ่ง (ชื่อคู่ความและการบรรยายสถานะ)
193นาที
VDO ครั้งที่ 03 : คำฟ้องคดีแพ่ง (การบรรยายสถานะและนิติสัมพันธ์)
197นาที
VDO ครั้งที่ 04 : การเขียนคำฟ้องคดีแพ่ง ความเสียหาย และคำขอท้ายฟ้อง
177นาที
VDO ครั้งที่ 05 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
182นาที
VDO ครั้งที่ 06 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
180นาที
VDO ครั้งที่ 07 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
184นาที
VDO ครั้งที่ 08 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
183นาที
VDO ครั้งที่ 09 : การคิดดอกเบี้ยในคำฟ้องคดีแพ่ง การทำคำร้อง คำขอ
159นาที
VDO ครั้งที่ 10 : การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
214นาที
VDO ครั้งที่ 11 : การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
180นาที
VDO ครั้งที่ 12 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
183นาที
VDO ครั้งที่ 13 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
179นาที
VDO ครั้งที่ 14 : มรรยาททนายความ (ติวเตอร์รุ้ง)
188นาที
VDO ครั้งที่ 15 : มรรยาททนายความ (ติวเตอร์รุ้ง)
184นาที
VDO ครั้งที่ 16 : คำฟ้องคดีอาญา
173นาที
VDO ครั้งที่ 17 : การทำหนังสือสัญญา
151นาที
VDO ครั้งที่ 18 : การทำหนังสือและคำร้องคดีไม่มีข้อพิพาท
162นาที
เอกสารประกอบการสอนทนายความ (อัตนัย) ภาคทฤษฎี 61
1mb
VDO ครั้งที่ 1 : เทคนิคการเตรียมตัวสอบและหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
193นาที
VDO ครั้งที่ 2 : การทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
178นาที
VDO ครั้งที่ 3 : การทำคำฟ้องคดีแพ่ง
180นาที
VDO ครั้งที่ 4 : การทำคำฟ้องคดีแพ่ง
187นาที
VDO ครั้งที่ 5 : การเขียนความเสียหายและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง
192นาที
VDO ครั้งที่ 6 : การทำคำฟ้องคดีอาญา
187นาที
VDO ครั้งที่ 7 : การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
180นาที
VDO ครั้งที่ 8 : การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
167นาที
VDO ครั้งที่ 9 : มรรยาททนายความ (ติวเตอร์รุ้ง)
188นาที
VDO ครั้งที่ 10 : มรรยาททนายความ (ติวเตอร์รุ้ง)
195นาที
VDO ครั้งที่ 11 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
182นาที
VDO ครั้งที่ 12 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
184นาที
VDO ครั้งที่ 13 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
176นาที
VDO ครั้งที่ 14 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
187นาที
VDO ครั้งที่ 15 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
185นาที
VDO ครั้งที่ 16 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
191นาที
VDO ครั้งที่ 17 : คำร้องคดีไม่มีข้อพิพาท หนังสือ สัญญา" (ติวเตอร์หนุ่ย)
260นาที
เอกสารประกอบการสอนทนายทฤษฎี 61 (ปรนัยและมรรยาททนายความ)
1mb
เอกสารประกอบการสอนทนายทฤษฎี 61 (คำร้องไม่มีข้อพิพาท หนังสือ สัญญา)
1mb
เอกสารประกอบการสอนทนายความ (อัตนัย)
1mb
เอกสารประกอบการสอนทนายทฤษฎี (ปรนัยและมรรยาททนายความ)
1mb
เอกสารประกอบการสอนทนายทฤษฎี (คำร้องไม่มีข้อพิพาท หนังสือ สัญญา)
1mb
VDO ครั้งที่ 1 : การวางแผนเตรียมตัวสอบ ปี 67
199นาที
VDO ครั้งที่ 2 : การทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
200นาที
VDO ครั้งที่ 3 : มรรยาททนายความ (ติวเตอร์รุ้ง)
185นาที
VDO ครั้งที่ 4 : มรรยาททนายความ (ติวเตอร์รุ้ง)
196นาที
VDO ครั้งที่ 5 : การเลือกคู่ความในคดีแพ่ง
184นาที
VDO ครั้งที่ 6 : การเขียนชื่อและบรรยายสถานะคู่ความและนิติสัมพันธ์
184นาที
VDO ครั้งที่ 7 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
185นาที
VDO ครั้งที่ 8 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
189นาที
VDO ครั้งที่ 9 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
191นาที
VDO ครั้งที่ 10 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
193นาที
VDO ครั้งที่ 11 : คำฟ้องแพ่ง ความเสียหายและคำขอท้ายฟ้อง
191นาที
VDO ครั้งที่ 12 : การคิดทุนทรัพย์ในคดีแพ่ง และคำฟ้องคดีอาญา
177นาที
VDO ครั้งที่ 13 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
191นาที
VDO ครั้งที่ 14 : ความรู้ข้อสอบปรนัย (ติวเตอร์รุ้ง)
187นาที
VDO ครั้งที่ 15 : คำฟ้องคดีอาญา และ คำร้อง คำขอ คำแถลง
191นาที
VDO ครั้งที่ 16 : คำร้อง คำขอ และคำร้องคดีไม่มีข้อพิพาท
177นาที
VDO ครั้งที่ 17 : การทำหนังสือ สัญญา
182นาที

ข้อกำหนด

 • โปรดเตรียมเอกสารประกอบการติว ภาคทฤษฎี รุ่น 63 ให้พร้อม และ ติดตามอัพเดทกำหนดการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ (ด้านล่างนี้) เท่านั้น

คำอธิบาย

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 63 (ไม่รับรองผล)

(ไม่รับรองผล) คือ ชมวีดีโอย้อนหลัง ภาคทฤษฎี 63 ได้ถึงสอบเสร็จเท่านั้น
สมัครตอนนี้...ชมฟรีวีดีโอย้อนหลัง ภาคทฤษฎี รุ่น 62 รอได้ทันที

 

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี (รุ่น 623)

กำหนดการติวทุกวัน : เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
กำหนดการติวคอร์ส : สำหรับลูกค้าที่จะสอบภาคทฤษฎี รุ่น 63

********กำหนดการจะแจ้งให้ทราบเร็ว ๆ นี้ ********

 

(**หมายเหตุ : กำหนดวันเวลาติวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

และหากไม่มีการถ่ายทอดสด ทีมงานจะลงให้ชมย้อนหลังในวันถัดไป)

(สงวนสิทธิการใช้งาน เฉพาะลูกค้าท่านที่สมัครเท่านั้น ไม่สามารถแชร์ แจก แบ่งปัน โอนสิทธิการใช้งานได้)

ติวสอบทนายความ ติวทนาย ทนายความ สอบทนาย ติวทนายความ

 

หลักสูตรที่เพิ่มล่าสุด

blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 23rd April 2024
 • 1
 • ฿2,900.00
blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 19th January 2024
 • 5
 • ฿790.00
blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 19th January 2024
 • 2
 • ฿790.00
blog
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 19th January 2024
 • 0
 • ฿790.00

เกี่ยวกับผู้สอน

instructor
เกี่ยวกับผู้สอน

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี , ภาคปฎิบัติ และฝึกหัดงานใน สนง. 1 ปี

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณ​ฑิต​ เกียรตินิยมอันดับ 2​ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์

- เนติบัณฑิต​ สมัยที่​ 69

- ประธานคณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 69

- ได้รับใบอนุญาตให้เป็น "ทนายความ"

ติวทนายความ ADD LINE GROUP : คลิกเข้าไลน์กลุ่มทนาย